This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Źródła zdarzeń

1.1 Zdarzenia wyzwalaczy

Zmiana stanu wyzwalacza jest najczęstszym i najważniejszym źródłem zdarzeń.

Za każdym razem, gdy wyzwalacz zmienia swój stan, generowane jest zdarzenie. Zdarzenie zawiera dane na temat zmiany stanu wyzwalacza - kiedy się to zdarzyło i jaki jest nowy stan.

1.2 Zdarzenia wykrywania

Zabbix okresowo skanuje zakresy IP zdefiniowane w regułach wykrywania sieci. Częstotliwość sprawdzania jest indywidualnie skonfigurowana w każdej regule. Po wykryciu hosta lub serwisu, generowanych jest jedno lub kilka zdarzeń wykrywania.

Zabbix generuje następujące zdarzenia:

Zdarzenie Kiedy generowane
Usługa działa Za każdym razem, gdy Zabbix wykryje działającą usługę.
Usługa nie działa Za każdym razem, gdy Zabbix nie może wykryć usługi.
Host działa Jeżeli przynajmniej jedna z usług działa dla danego IP.
Host nie działa Jeżeli żadna usługa nie odpowiada.
Usługa wykryta Jeżeli usługa wraca po wyłączeniu lub zostaje wykryta pierwszy raz.
Service utracona Jeżeli usługa została utracona po tym jak działała.
Host wykryty Jeżeli host wraca po wyłączeniu lub zostaje wykryty pierwszy raz.
Host utracony Jeżeli host został utracony po tym jak działał.

1.3 Zdarzenia automatycznego wykrywania aktywnych agentów

W Zabbix generowane są zdarzenia automatycznej rejestracji aktywnych agentów.

Gdy zostanie to skonfigurowane, może nastąpić automatyczna rejestracja aktywnych agentów, w sytuacji gdy poprzednio nieznany aktywny agent poprosi o sprawdzenie. Serwer doda nowy automatycznie zarejestrowany host, używając otrzymanego adresu IP i portu agenta.

Więcej informacji można zobaczyć na stronie automatycznej rejestracji aktywnych agentów.

1.4 Zdarzenia wewnętrzne

Zdarzenia wewnętrzne pojawiają się, gdy:

  • pozycja zmienia stan z 'normalnego' na 'niewspierany'
  • pozycja zmienia stan z 'niewspieranego' na 'normalny'
  • niskopoziomowa reguła wykrywania zmienia stan z 'normalnego' na 'niewspierany'
  • niskopoziomowa reguła wykrywania zmienia stan z 'niewspieranego' na 'normalny'
  • wyzwalacz zmienia stan z 'normalnego' na 'niewspierany'
  • wyzwalacz zmienia stan z 'niewspieranego' na 'normalny'

Zdarzenia wewnętrzne są wspierane od wersji Zabbix 2.2. Głównym celem zdarzeń wewnętrznych jest umożliwienie powiadamiania użytkownika o zdarzeniach wewnętrznych, na przykład, gdy pozycja staje się niewspierana i przestaje zbierać dane.