This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Dodatkowe operacje

Przegląd

Dla zdarzeń wykrywania dostępne są dodatkowe operacje:

 • dodanie hosta
 • usunięcie hosta
 • włączenie hosta
 • wyłączenie hosta
 • dodanie do grupy
 • usunięcie z grupy
 • podłączenie do szablonu
 • odłączenie od szablonu

Dla zdarzeń automatycznej rejestracji dostępne są dodatkowe operacje:

 • dodanie hosta
 • wyłączenie hosta
 • dodanie do grupy
 • podłączenie do szablonu
Dodawanie hosta

Hosty dodawane są podczas procesu wykrywania, natychmiast po wykryciu hosta, a nie po zakończeniu procesu wykrywania.

Ponieważ wykrywanie sieci może potrwać ze względu na wiele niedostępnych hostów/usług, zalecane jest uzbrojenie się w cierpliwość i używanie sensownych zakresów IP.

Podczas dodawania hosta, jego nazwa ustalana jest na podstawie standardowej funkcji gethostbyname. Jeżeli można znaleźć hosta, użyta zostanie znaleziona nazwa. Jeżeli nie, użyty zostanie adres IP. Ponadto, jeżeli dla nazwy hosta ma być użyty adres IPv6, wtedy wszystkie ":" (dwukropki) zamieniane są na "_" (podkreślenia), ze względu na to, że dwukropki nie są dozwolone w nazwach hostów.

Jeżeli wykrywanie wykonywane jest przez proxy, rozwiązywanie nazwy hosta nadal odbywa się na serwerze Zabbix.

Jeżeli w konfiguracji Zabbix istnieje już host o nazwie identycznej z nowo wykrytym, wersje Zabbix do 1.8 dodają nowy host o takiej samej nazwie. Zabbix 1.8.1 i nowsze dodają _N do nazwy hosta, gdzie N to numer kolejny, począwszy od 2.