Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

Table of Contents

1 Przegląd

Przegląd

Sekcja Inwentarz → Przegląd daje możliwość przeglądania danych inwentarzowych hosta.

Aby wyświetlić przegląd specyficznych danych inwentarzowych należy wybrać grupę hostów (lub wszystkie) i określić pole inwentarza do sprawdzenia. W tabeli zostanie wyświetlona każda unikalna zawartość danego pola wraz z liczbą hostów, gdzie dana wartość występuje.

Kompletność przeglądu zależy od tego, jak dużo danych zostało wprowadzonych do inwentarzy hostów.

Liczby w kolumnie Liczba hostów są jednocześnie linkami, które wyświetlają listę hostów posiadających dany wpis w tabeli Inwentarzy hostów.