Sidebar

pl:manual:config:items:perfcounters

6 Liczniki wydajności Windows

Przegląd

Przy użyciu klucza perf_counter[] można efektywnie monitorować liczniki wydajności Windows.

Na przykład:

perf_counter["\Informacje o procesorze(0)\Przerwania/s"]

lub

perf_counter["\Informacje o procesorze(0)\Przerwania/s", 10]

Więcej informacji na temat używania tych kluczy można zobaczyć w Klucze pozycji specyficzne dla Windows.

Chcąc uzyskać listę wszystkich dostępnych do monitorowania liczników wydajności, należy uruchomić:

typeperf -qx

Reprezentacja numeryczna

Ponieważ nazewnictwo liczników wydajności może się różnić na różnych serwerach Windows, zależnie od ustawień lokalnych, trudne jest stworzenie szablonów do monitorowania maszyn Windows z innymi lokalizacjami.

Na szczęście do każdego z liczników wydajności można się odwołać numerycznie, przy czym numery są unikalne i dokładnie takie same, niezależnie od ustawień językowych, więc można użyć reprezentacji numerycznej zamiast nazw.

Żeby znaleźć ekwiwalent numeryczny, należy uruchomić regedit, i odszukać HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009 (angielskie), HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\CurrentLanguage (w aktualnym języku).

Wpis rejestru zawiera informacje podobne do tych:

1
1847
2
System
4
Pamięć
6
Czas procesora (%)
10
Operacje odczytu plików/s
12
Operacje zapisu plików/s
14
Operacje kontrolne na plikach/s
16
Odczyt plików w bajtach/s
18
Zapis plików w bajtach/s
....

Można tu znaleźć liczby odpowiadające każdej części ciągu licznika wydajności, jak w '\System\Czas procesora (%)':

System -> 2
Czas procesora (%) -> 6

Następnie można użyć tych liczb w ścieżce:

\2\6

Parametry liczników wydajności

Można przygotować kilka parametrów PerfCounter do monitorowania liczników wydajności Windows.

Na przykład, do pliku konfiguracyjnego agenta Zabbix można dodać to:

   PerfCounter=UserPerfCounter1,"\Pamięć\Odczyty stron/s",30
   lub
   PerfCounter=UserPerfCounter2,"\4\24",30

Po ustawieniu takich parametrów, podczas tworzenia pozycji, można jako klucz użyć UserPerfCounter1 lub UserPerfCounter2.

Po wprowadzeniu zmian do pliku konfiguracyjnego nie należy zapominać o ponownym uruchomieniu agenta Zabbix.