This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Zagnieżdżanie

Przegląd

Zagnieżdżanie występuje, gdy jeden szablon zawiera jeden lub więcej innych szablonów.

Sensownym wydaje się odseparowanie elementów szablonów dla niezależnych usług, aplikacji itd., jednakże można skończyć z dużą ilością szablonów, które trzeba podłączyć do sporej ilości hostów. Żeby to uprościć, możliwe jest połączenie kilku szablonów w jednym "nadrzędnym" szablonie.

Dzięki temu wystarczy podłączyć jeden szablon do hosta a host będzie dziedziczył automatycznie wszystkie elementy zagnieżdżonych szablonów.

Konfiguracja zagnieżdżonego szablonu

Jeżeli chcemy, by dany szablon stał się częścią istniejącego lub nowego szablonu, należy:

  • Otworzyć formularz właściwości szablonu
  • Przejść do zakładki Połączone szablony
  • Kliknąć na Dodaj, wybrać szablony do podłączenia w nowym okienku
  • Kliknąć na Zapisz w formularzu właściwości szablonu

Od teraz szablon powinien mieć wszystkie elementy (pozycje, wyzwalacze, wykresy, itp.) podłączonych szablonów.

Żeby odłączyć podłączone szablony, w tym samym formularzu należy użyć linków Odłącz lub Odłącz i wyczyść i kliknąć na Zapisz.

Wybranie opcji Odłącz po prostu usunie powiązanie z innym szablonem, bez usuwania jego elementów (pozycji, wyzwalaczy, wykresów, itp.).

Wybranie opcji Odłącz i wyczyść usunie powiązanie z innym szablonem, oraz jego elementy (pozycje, wyzwalacze, wykresy, itp.).

Problemy z uprawnieniami

  • Może istnieć konfiguracja, w której użytkownicy poziomu Administracyjnego mają prawa do Zapisu i odczytu do jakiegoś Szablonu A oraz nie mają praw do Zapisu i odczytu do Szablonu B, który dziedziczy po Szablonie A. W tym przypadku pozycja z Szablonu A, pojawi się w hostach z Szablonem A, ale nie będzie dziedziczona w hostach z szablonem B. Zatem, tworzenie wyzwalacza dla takiej pozycji nie uda się, ponieważ nie będzie odpowiedniej pozycji w hoście z Szablonem B.