This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Tryb utrzymania interfejsu użytkowników

Przegląd

Interfejs użytkownika www Zabbix może być czasowo wyłączony. Może być to użyteczne w sytuacji, gdy konieczna jest ochrona integralności bazy i należy zabronić użytkownikom wprowadzanie modyfikacji poprzez interfejs.

Podczas gdy interfejs użytkownika Zabbix jest w trybie utrzymania można zatrzymać bazę danych i wykonać czynności utrzymaniowe.

Użytkownicy z określonego zakresu adresów IP dalej mogą pracować normalnie z interfejsem użytkownika podczas utrzymania.

Konfiguracja

Aby włączyć tryb utrzymania, należy zmodyfikować plik maintenance.inc.php (znajdujący się w podkatalogu /conf katalogu HTML Zabbix) i odkomentować następujące linie:

// Maintenance mode
    define('ZBX_DENY_GUI_ACCESS',1);
    
    // IP range, who allowed to connect to FrontEnd
    $ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE = array('127.0.0.1');
    
    // MSG showed on Warning screen!
    $_REQUEST['warning_msg'] = 'Trwają prace konserwacyjne na serwerze Zabbix. Proszę czekać... (ok. 15 minut)';
Parametr Szczegóły
ZBX_DENY_GUI_ACCESS Włączenie trybu utrzymania:
1 – tryb utrzymania jest włączony, w przeciwnym razie jest wyłączony
ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE Połączenia z tego zakresu adresów IP są dozwolone podczas utrzymania.
Na przykład:
192.168.1.1-255
warning_msg Komunikat, który informuje użytkowników o utrzymaniu.

Wyświetlanie

Przy próbie dostępu do interfejsu użytkownika Zabbix podczas trybu utrzymania zostanie wyświetlony następujący ekran. Ekran jest odświeżany co 30 sekund, na wypadek powrotu do stanu normalnego, po zakończeniu utrzymania.