Zabbix Documentation 2.2

3.04.04.45.0 (current)| In development:5.2 (devel)| Unsupported:1.82.02.22.43.23.44.2Guidelines

User Tools

Site Tools


Sidebar

pl:manual:config:items:mapping

8 Mapowanie wartości

Przegląd

W celu pokazania otrzymanych wartości w sposób bardziej “ludzki”, można wykorzystać mapy wartości, które zawierają mapowania pomiędzy wartościami numerycznymi i reprezentacją znakową.

Mapowanie wartości może być użyte zarówno w interfejsie użytkownika jak i w powiadomieniach wysyłanych przez email/SMS/jabber itp.

Na przykład, pozycja posiadająca wartości '0' lub '1' może użyć mapowania wartości do przedstawienia wartości w formie zrozumiałej dla ludzi:

  • '0' ⇒ 'Niedostępne'
  • '1' ⇒ 'Dostępne'

A dla mapy wartości dla backupu może być tak:

  • 'F' → 'Pełna'
  • 'D' → 'Różnicowa'
  • 'I' → 'Przyrostowa'

Zatem, podczas konfiguracji pozycji można użyć map wartości do bardziej “ludzkiego” pokazania ich znaczenia. Żeby to zrobić, w polu Wyświetl wartość należy odwołać się do nazwy uprzednio zdefiniowanej mapy wartości.

Przed Zabbix 2.2 mapowania wartości można było użyć jedynie z wartościami typu Numerycznie (liczba całkowita bez znaku). Począwszy od Zabbix 2.2, mapowanie wartości dostępne jest również dla typów Numerycznie (zmiennoprzecinkowo) i Znak.

Konfiguracja

Żeby zdefiniować mapę wartości, należy:

Przejść do: //Administracja -> Ogólne//
* Wybrać z listy rozwijalnej //Mapowanie wartości//
* Kliknąć na //Utwórz mapę wartości// (lub na nazwę istniejącej mapy wartości)

Parametry mapy wartości:

Parametr Opis
Nazwa Unikalna nazwa zbioru mapowań wartości.
Mapowania Indywidualne mapowania - pary wartości numerycznych lub znaków i ich reprezentacje tekstowe.
Nowe mapowanie Pojedyncze mapowanie do dodania.

Jak to działa

Na przykład, niech pozycja 'Ping do serwera (TCP)' używa do wyświetlania swojej wartości istniejącej mapy wartości o nazwie 'Service state'.

W formularzu konfiguracji pozycji można wskazać tę mapę wartości w polu Wyświetl wartość:

Zatem w Monitorowanie → Ostatnie dane mapowanie spowoduje wyświetlenie 'Up' (oraz samej wartości w nawiasach).

W sekcji Ostatnie dane wyświetlane wartości obcinane są do 20 znaków. Jeżeli zastosowane zostanie mapowanie wartości, nie nastąpi skrócenie mapowanej wartości, a tylko oryginalnej wartości (wyświetlanej w nawiasach).

Wyświetlanie wartości w zrozumiałem dla ludzi formie ułatwia również zrozumienie otrzymywanych komunikatów.

Bez predefiniowanych map wartości otrzymalibyśmy tylko to:

W tym przypadku moglibyśmy albo zgadywać co oznacza '1' albo starać się wyszukać w dokumentacji.