This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

3 Top 100 wyzwalaczy

Przegląd

W Raporty → Top 100 wyzwalaczy można zobaczyć wyzwalacze, które w danym okresie najczęściej zmieniają swój stan, posortowane według ilości zmian stanu.

Lista rozwijalna w prawym górnym rogu służy do zmiany wyświetlanego okresu - dzień, tydzień, miesiąc, rok.

Zarówno w kolumnie Host jak i w kolumnie Wyzwalacz dostępne są linki, które udostępniają użyteczne opcje:

  • dla hostów - linki do skryptów użytkownika, ostatnie dane, inwentarz i ekrany hosta
  • dla wyzwalaczy - linki do ostatnich zdarzeń, formularza konfiguracji wyzwalacza i prostego wykresu