This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

9 Wykrywanie

Przegląd

W sekcji Konfiguracja → Wykrywanie użytkownik może konfigurować i utrzymywać reguły wykrywania.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących reguł wykrywania.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa reguły wykrywania. Klikając na nazwę reguły wykrywania otwieramy formularz konfiguracji reguły wykrywania.
Zakres IP Wyświetlany jest zakres adresów IP do skanowania sieci.
Opóźnienie Wyświetlana jest częstotliwość skanowania sieci.
Testy Wyświetlany jest typ sprawdzenia używany do wykrywania.
Stan Wyświetlany jest stan akcji - Włączony lub Wyłączony.
Można zmienić stan klikając na niego.

Żeby skonfigurować nową regułę wykrywania należy nacisnąć przycisk Utwórz regułę wykrywania znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Włącz wybrane - zmienia stan reguł wykrywania na Włączony
  • Wyłącz wybrane - zmienia stan reguł wykrywania na Wyłączony
  • Usuń wybrane - usuwa reguły wykrywania

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednej lub więcej reguł wykrywania, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".