This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

Hosty

Hosty eksportowane są wraz z wieloma powiązanymi obiektami i ich powiązaniami.

Eksport hosta zawiera:

 • dane hosta
 • dane inwentarza hosta
 • powiązania z grupami
 • powiązania z szablonami
 • interfejsy
 • makra
 • aplikacje
 • pozycje
 • reguły wykrywania z wszystkimi prototypami

Podczas importu i aktualizacji hosta, może on być jedynie podłączony do nowych szablonów i nigdy nie zostanie od żadnych odłączony.

<hosts>
        <host>
          <host>Zabbix server</host>
          <name>Zabbix server</name>
          <proxy/>
          <status>0</status>
          <ipmi_authtype>-1</ipmi_authtype>
          <ipmi_privilege>2</ipmi_privilege>
          <ipmi_username/>
          <ipmi_password/>
          <templates/>
          <groups>
            <group>
              <name>Zabbix servers</name>
            </group>
          </groups>
          <interfaces>
            <interface>
              <default>1</default>
              <type>1</type>
              <useip>1</useip>
              <ip>127.0.0.1</ip>
              <dns/>
              <port>20001</port>
              <interface_ref>if1</interface_ref>
            </interface>
          </interfaces>
          <applications>
            <application>
              <name>Memory</name>
            </application>
            <application>
              <name>Zabbix agent</name>
            </application>
          </applications>
          <items>
            <item>
              <name>Agent ping</name>
              <type>0</type>
              <snmp_community/>
              <multiplier>0</multiplier>
              <snmp_oid/>
              <key>agent.ping</key>
              <delay>60</delay>
              <history>7</history>
              <trends>365</trends>
              <status>0</status>
              <value_type>3</value_type>
              <allowed_hosts/>
              <units/>
              <delta>0</delta>
              <snmpv3_securityname/>
              <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
              <snmpv3_authpassphrase/>
              <snmpv3_privpassphrase/>
              <formula>1</formula>
              <delay_flex/>
              <params/>
              <ipmi_sensor/>
              <data_type>0</data_type>
              <authtype>0</authtype>
              <username/>
              <password/>
              <publickey/>
              <privatekey/>
              <port/>
              <description>The agent always returns 1 for this item. It could be used in combination with nodata() for availability check.</description>
              <inventory_link>0</inventory_link>
              <applications>
                <application>
                  <name>Zabbix agent</name>
                </application>
              </applications>
              <valuemap>
                <name>Zabbix agent ping status</name>
              </valuemap>
              <interface_ref>if1</interface_ref>
            </item>
            <item>
              <name>Available memory</name>
              <type>0</type>
              <snmp_community/>
              <multiplier>0</multiplier>
              <snmp_oid/>
              <key>vm.memory.size[available]</key>
              <delay>60</delay>
              <history>7</history>
              <trends>365</trends>
              <status>0</status>
              <value_type>3</value_type>
              <allowed_hosts/>
              <units>B</units>
              <delta>0</delta>
              <snmpv3_securityname/>
              <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
              <snmpv3_authpassphrase/>
              <snmpv3_privpassphrase/>
              <formula>1</formula>
              <delay_flex/>
              <params/>
              <ipmi_sensor/>
              <data_type>0</data_type>
              <authtype>0</authtype>
              <username/>
              <password/>
              <publickey/>
              <privatekey/>
              <port/>
              <description>Available memory is defined as free+cached+buffers memory.</description>
              <inventory_link>0</inventory_link>
              <applications>
                <application>
                  <name>Memory</name>
                </application>
              </applications>
              <valuemap/>
              <interface_ref>if1</interface_ref>
            </item>
          </items>
          <discovery_rules>
            <discovery_rule>
              <name>Mounted filesystem discovery</name>
              <type>0</type>
              <snmp_community/>
              <snmp_oid/>
              <key>vfs.fs.discovery</key>
              <delay>3600</delay>
              <status>0</status>
              <allowed_hosts/>
              <snmpv3_securityname/>
              <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
              <snmpv3_authpassphrase/>
              <snmpv3_privpassphrase/>
              <delay_flex/>
              <params/>
              <ipmi_sensor/>
              <authtype>0</authtype>
              <username/>
              <password/>
              <publickey/>
              <privatekey/>
              <port/>
              <filter>{#FSTYPE}:@File systems for discovery</filter>
              <lifetime>30</lifetime>
              <description>Discovery of file systems of different types as defined in global regular expression "File systems for discovery".</description>
              <item_prototypes>
                <item_prototype>
                  <name>Free disk space on $1</name>
                  <type>0</type>
                  <snmp_community/>
                  <multiplier>0</multiplier>
                  <snmp_oid/>
                  <key>vfs.fs.size[{#FSNAME},free]</key>
                  <delay>60</delay>
                  <history>7</history>
                  <trends>365</trends>
                  <status>0</status>
                  <value_type>3</value_type>
                  <allowed_hosts/>
                  <units>B</units>
                  <delta>0</delta>
                  <snmpv3_securityname/>
                  <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
                  <snmpv3_authpassphrase/>
                  <snmpv3_privpassphrase/>
                  <formula>1</formula>
                  <delay_flex/>
                  <params/>
                  <ipmi_sensor/>
                  <data_type>0</data_type>
                  <authtype>0</authtype>
                  <username/>
                  <password/>
                  <publickey/>
                  <privatekey/>
                  <port/>
                  <description/>
                  <inventory_link>0</inventory_link>
                  <applications>
                    <application>
                      <name>Filesystems</name>
                    </application>
                  </applications>
                  <valuemap/>
                  <interface_ref>if1</interface_ref>
                </item_prototype>
              </item_prototypes>
              <trigger_prototypes>
                <trigger_prototype>
                  <expression>{Zabbix server 2:vfs.fs.size[{#FSNAME},pfree].last()}<20</expression>
                  <name>Free disk space is less than 20% on volume {#FSNAME}</name>
                  <url/>
                  <status>0</status>
                  <priority>2</priority>
                  <description/>
                  <type>0</type>
                </trigger_prototype>
              </trigger_prototypes>
              <graph_prototypes>
                <graph_prototype>
                  <name>Disk space usage {#FSNAME}</name>
                  <width>600</width>
                  <height>340</height>
                  <yaxismin>0.0000</yaxismin>
                  <yaxismax>0.0000</yaxismax>
                  <show_work_period>0</show_work_period>
                  <show_triggers>0</show_triggers>
                  <type>2</type>
                  <show_legend>1</show_legend>
                  <show_3d>1</show_3d>
                  <percent_left>0.0000</percent_left>
                  <percent_right>0.0000</percent_right>
                  <ymin_type_1>0</ymin_type_1>
                  <ymax_type_1>0</ymax_type_1>
                  <ymin_item_1>0</ymin_item_1>
                  <ymax_item_1>0</ymax_item_1>
                  <graph_items>
                    <graph_item>
                      <sortorder>0</sortorder>
                      <drawtype>0</drawtype>
                      <color>C80000</color>
                      <yaxisside>0</yaxisside>
                      <calc_fnc>2</calc_fnc>
                      <type>2</type>
                      <item>
                        <host>Zabbix server 2</host>
                        <key>vfs.fs.size[{#FSNAME},total]</key>
                      </item>
                    </graph_item>
                    <graph_item>
                      <sortorder>1</sortorder>
                      <drawtype>0</drawtype>
                      <color>00C800</color>
                      <yaxisside>0</yaxisside>
                      <calc_fnc>2</calc_fnc>
                      <type>0</type>
                      <item>
                        <host>Zabbix server 2</host>
                        <key>vfs.fs.size[{#FSNAME},free]</key>
                      </item>
                    </graph_item>
                  </graph_items>
                </graph_prototype>
              </graph_prototypes>
              <interface_ref>if1</interface_ref>
            </discovery_rule>
          </discovery_rules>
          <macros>
            <macro>
              <macro>{$M1}</macro>
              <value>m1</value>
            </macro>
            <macro>
              <macro>{$M2}</macro>
              <value>m2</value>
            </macro>
          </macros>
          <inventory/>
        </host>
      </hosts>

hosts/host

Parametr Typ Opis Szczegóły
host string Nazwa hosta.
name string Widoczna nazwa hosta.
status int Stan hosta.
proxy int Nazwa proxy.
ipmi_authtype int Typ uwierzytelniania IPMI.
ipmi_privilege int Uprawnienia IPMI.
ipmi_username string Nazwa użytkownika IPMI.
ipmi_password string Hasło IPMI.

hosts/host/groups/group

Parametr Typ Opis Szczegóły
name string Nazwa grupy.

hosts/host/templates/template

Parametr Typ Opis Szczegóły
name string Techniczna nazwa szablonu.

hosts/host/interfaces/interface

Nazwa kolumny Typ Opis
default integer Stan interfejsu:
0 - Interfejs nie jest domyślny
1 - Interfejs domyślny
type integer Typ interfejsu:
1 - agent
2 - SNMP
3 - IPMI
4 - JMX
useip integer Jak łączyć się z hostem:
0 - połączenie do hosta z użyciem nazwy DNS
1 - połączenie do hosta z użyciem adresu IP
ip varchar Adres IP, może być zarówno IPv4 jak i IPv6.
dns varchar Nazwa DNS.
port varchar Numer portu.
interface_ref varchar Nazw odwołania do interfejsu, do użycia w pozycjach.

hosts/host/applications/application

Parametr Typ Opis Szczegóły
name string Nazwa aplikacji.

hosts/host/items/item

Parametr Typ Opis
type int Typ pozycji:
0 - Agent Zabbix
1 - SNMPv1
2 - Trapper (pułapka)
3 - Proste sprawdzenie
4 - SNMPv2
5 - Wewnętrzne
6 - SNMPv3
7 - Aktywne sprawdzenie
8 - Agregat
9 - Test HTTP (krok scenariusza monitorowania sieci www)
10 - Zewnętrzne
11 - Monitorowanie bazy danych
12 - IPMI
13 - SSH
14 - telnet
15 - Wyliczane
16 - JMX
17 - Pułapka SNMP
snmp_community string Hasło SNMP
snmp_oid string SNMP OID
port int Port dla pozycji
name string Nazwa pozycji
key string Klucz pozycji
delay int Interwał sprawdzeń
history int Jak długo przechowywać historię pozycji (dni)
trends int Jak długo przechowywać trendy pozycji (dni)
status int Stan pozycji
value_type int Typ wartości
trapper_hosts string
units string Jednostki wartości
multiplier int Mnożnik wartości
delta int Zachowuj wartość jako przyrost
snmpv3_securityname string Nazwa ochrony SNMPv3
snmpv3_securitylevel int Poziom ochrony SNMPv3
snmpv3_authpassphrase string Hasło uwierzytelniania SNMPv3
snmpv3_privpassphrase string Prywatne hasło SNMPv3
formula string
delay_flex string Elastyczne opóźnienie
params string
ipmi_sensor string Czujnik IPMI
data_type int
authtype int
username string
password string
publickey string
privatekey string
interface_ref varchar Odwołanie do interfejsu hosta
description string Opis pozycji
inventory_link int Numer pola inwentarza hosta, który ma być zaktualizowany wartością zwróconą przez pozycję
applications Aplikacje pozycji
valuemap Mapa wartości przypisana do pozycji

hosts/host/items/item/applications/application

Parametr Typ Opis Szczegóły
name string Nazwa aplikacji.