This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

7 Aktualizacja masowa

Przegląd

Czasami możemy chcieć zmienić jakiś atrybut na raz dla większej liczby pozycji. Zamiast otwierać każdą pozycję do edycji, można użyć funkcji aktualizacji masowej.

Użycie aktualizacji masowej

Żeby zaktualizować masowo jakieś pozycje, należy:

  • Zaznaczyć na liście pole przed pozycjami do aktualizacji
  • Wybrać z listy rozwijalnej na dole Aktualizacja masowa i kliknąć na Wykonaj
  • Zaznaczyć pole przy atrybutach do aktualizacji
  • Wprowadzić dla atrybutów nowe wartości i kliknąć na Zaktualizuj

Zastąp aplikacje usunie pozycje z istniejących aplikacji i zamieni je na wybrane w tym polu.

Dodaj nowe lub istniejące aplikacje pozwala dla pozycji określić dodatkową aplikację z istniejących aplikacji lub dodać kompletnie nową aplikację.

Oba powyższe pola są polami samo-uzupełniającymi się - wystarczy zacząć pisać, a pojawi się lista rozwijalna ze zgodnymi aplikacjami do wyboru. Jeżeli aplikacja jest nowa, również pojawi się w liście rozwijalnej, ale będzie oznaczona jako (nowy) wpis za nazwą aplikacji. Wystarczy przewinąć listę i wybrać.