This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

9 Uwagi do aktualizacji 2.2.1

  • Usunięto wsparcie dla UCD-SNMP.
  • Usunięto stałą interfejsu użytkownika ZBX_HISTORY_DATA_UPKEEP. Okres przechowywanie danych historii powinien być teraz ustawiany w polu historii "Okres przechowywania danych" w ustawieniach porządkowania.

Poprawiono szablony FreeBSD i OpenBSD

Po aktualizacji do 2.2, szablony dla FreeBSD i OpenBSD zawierały kilka błędnych prototypów (prototypy pozycji i wykresów w niskopoziomowych regułach wykrywania interfejsów sieciowych). Aby to naprawić, proszę usunąć Template OS FreeBSD i Template OS OpenBSD w Konfiguracja → Szablony i zaimportować te dwa szablony z https://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates/Official_Templates.

Zmiany demonów

Komunikaty logu odnośnie dostępności poszczególnych typów testów na hoście zawierają teraz klucz pozycji i nazwę hosta w cudzysłowach. Poprzednio, były dodawane w nawiasach kwadratowych:

Zabbix agent item [net.if.in[eth0]] on host [server1] failed: first network error, wait for 15 seconds

zmieniono to na

Zabbix agent item "net.if.in[eth0]" on host "server1" failed: first network error, wait for 15 seconds