This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

9. Monitorowanie maszyn wirtualnych

Przegląd

Począwszy od wersji Zabbix 2.2.0 dostępne jest monitorowanie środowisk VMware.

Zabbix może użyć niskopoziomowych reguł wykrywania do automatycznego wykrycia hipernadzorców VMware i ich maszyn wirtualnych oraz może utworzyć dla nich hosty do monitorowania, wykorzystując przy tym predefiniowane prototypy hostów.

Domyślny zbiór danych Zabbix udostępnia kilka gotowych do użycia szablonów do monitorowania VMware vCenter lub hipernadzorcy ESX.

Minimalna wymagana wersja VMware vCenter lub vSphere to 4.1.

Szczegóły

Monitorowanie maszyn wirtualnych ustawia się w dwóch krokach. Najpierw procesy kolektorów vmware zbierają dane. Procesy te pobierają niezbędne informacje z wykorzystaniem protokołu SOAP, z serwisów www VMware, przetwarzają je i zapisują do współdzielonej pamięci serwera Zabbix. Następnie dane te są odbierane poprzez procesy kolejkowania przy pomocy kluczy VMware prostego sprawdzania Zabbix.

Zbieranie danych z jednej usługi VMware jest zawsze wykonywane przez pojedynczy proces kolektora i nie może być współdzielone między wieloma procesami kolektorów. Jednakże, wiele kolektorów może jednocześnie przetwarzać wiele usług VMware. Ze względu na to, zamiast monitorować cały serwis vCenter, dla większych instalacji lepiej jest monitorować bezpośrednio jego hipernadzorców ESX.

Konfiguracja

Żeby działało monitorowanie maszyn wirtualnych, Zabbix powinien być skompilowany z opcjami kompilacji --with-libxml2 i --with-libcurl.

Można użyć następujących opcji pliku konfiguracyjnego do ustawiania monitorowania maszyn wirtualnych:

Opcja Wartość Opis
Zakres Domyślnie
StartVMwareCollectors 0-250 0 Liczba wstępnie uruchomionych kolektorów vmware.
VMwareCacheSize 256K-2G 8M Rozmiar pamięci współdzielonej do przechowywania danych VMware.
Można użyć funkcji kontroli wewnętrznej dla VMware zabbix[vmware,buffer,...] do monitorowania użycia pamięci cache VMware (zobacz Kontrole wewnętrzne).
Należy zauważyć, że pamięć współdzielona nie zostanie zaalokowana, jeżeli nie będzie skonfigurowane uruchomienie jakiejkolwiek instancji kolektora vmware.
VMwareFrequency 10-86400 60 Opóźnienie w sekundach pomiędzy kolejnymi uruchomieniami zbierania danych z pojedynczej usługi VMware.
Opóźnienie to powinno być ustawione jak w najmniejszym okresie opóźnienia elementu monitorowania VMware.

Wykrywanie

Zabbix przy użyciu niskopoziomowych reguł wykrywania może automatycznie wykryć hipernadzorców VMware i maszyny wirtualne.

Klucz reguły wykrywania w powyższych ekranie to vmware.hv.discovery[{$URL}].

Prototypy hostów

Prototypy hostów można utworzyć w niskopoziomowych regułach wykrywania. Kiedy maszyna wirtualna zostanie wykryta, prototypy te staną się rzeczywistymi hostami. Prototypy, przed wykryciem, nie mogą posiadać swoich pozycji i wyzwalaczy, w odróżnieniu od tych z powiązanych szablonów. Wykryte hosty będą należeć do istniejących hostów i przyjmą rzeczywisty adres IP hosta.

W konfiguracji prototypu hosta, makra niskopoziomowych reguł wykrywania są używane do wypełnienia pól: nazwa hosta, widoczna nazwa hosta i grupa hostów. Innymi opcjami, które można ustawić są stan hosta, powiązanie z istniejącymi grupami hostów i powiązane szablony.

Wykryte hosty jako prefiks dostają nazwę reguły wykrywania, która je utworzyła. Wykryte hosty można ręcznie usunąć. Wykryte hosty mogą być również usuwane automatycznie, zgodnie z wartością Okres przechowywania utraconych zasobów (w dniach) reguły wykrywania. Większość opcji konfiguracji jest tylko do odczytu, z wyjątkiem włączania/wyłączania hosta oraz inwentarza hosta. Wykryte hosty nie mogą posiadać prototypów siebie samego.

Szablony gotowe do użycia

Domyślny zbiór danych Zabbix udostępnia kilka gotowych do użycia szablonów do monitorowania VMware vCenter lub hipernadzorcy ESX.

Szablony te zawierają wstępnie skonfigurowane niskopoziomowe reguły wykrywania oraz podstawowe kontrole do monitorowania instalacji wirtualnych.

Przy czym szablon "Template Virt VMware" powinien być używany do monitorowania VMware vCenter i hipernadzorcy ESX. Szablony "Template Virt VMware Hypervisor" i "Template Virt VMware Guest" są używane do wykrywania i normalnie nie powinny być ręcznie łączone do hostów.

Konfiguracja hosta

Żeby użyć prostej kontroli VMware host musi mieć zdefiniowane następujące makra:

 • {$URL} - SDK URL (https://servername/sdk) usługi VMware (vCenter lub hipernadzorcy ESX).
 • {$USERNAME} - nazwa użytkownika usługi VMware
 • {$PASSWORD} - hasło użytkownika usługi VMware

Przykład

Następujący przykład demonstruje jak w szybki sposób można ustawić monitorowanie VMware w Zabbix:

 • skompilować serwer Zabbix z wymaganymi opcjami (--with-libxml2 i --with-libcurl)
 • ustawić opcję StartVMwareCollectors w pliku konfiguracyjnym serwera Zabbix na 1 lub więcej
 • utworzyć nowy host
 • ustawić makra hosta wymagane przez autoryzację VMware:
  {{..:..:assets:pl:manual:vm_monitoring:vm_host_macros.png|}}
    * połączyć host z szablonem usługi VMware: 
      {{..:..:assets:pl:manual:vm_monitoring:vm_host_templates.png|}}
    * zapisać host