This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

8 Makra

Przegląd

Zabbix wspiera wiele makr, które mogą być używane w wielu sytuacjach. Efektywne użycie makr pozwala zaoszczędzić czas i uczynić konfigurację Zabbix bardziej przejrzystą.

Zobacz pełną listę wspieranych makr.

Możliwe jest również skonfigurowanie własnych makr użytkownika.