Zabbix Documentation 2.2

3.04.05.0 (current)| In development:5.2 (devel)| Unsupported:1.82.02.22.43.23.44.24.4Guidelines

User Tools

Site Tools


Sidebar

pl:manual:web_interface:frontend_sections:configuration

4 Konfiguracja

Przegląd

Menu Konfiguracja zawiera sekcje przeznaczone do ustawiania głównych elementów Zabbix takich jak: hosty, grupy hostów, zbieranie danych, ważność danych, wysyłanie powiadomień o problemach, tworzenie wizualizacji danych i inne.