This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

4 Konfiguracja

Przegląd

Menu Konfiguracja zawiera sekcje przeznaczone do ustawiania głównych elementów Zabbix takich jak: hosty, grupy hostów, zbieranie danych, ważność danych, wysyłanie powiadomień o problemach, tworzenie wizualizacji danych i inne.