Sidebar

pl:manual:web_interface:frontend_sections:configuration

4 Konfiguracja

Przegląd

Menu Konfiguracja zawiera sekcje przeznaczone do ustawiania głównych elementów Zabbix takich jak: hosty, grupy hostów, zbieranie danych, ważność danych, wysyłanie powiadomień o problemach, tworzenie wizualizacji danych i inne.