Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

Table of Contents

4 Konfiguracja

Przegląd

Menu Konfiguracja zawiera sekcje przeznaczone do ustawiania głównych elementów Zabbix takich jak: hosty, grupy hostów, zbieranie danych, ważność danych, wysyłanie powiadomień o problemach, tworzenie wizualizacji danych i inne.