Sidebar

pl:manual:concepts:proxy

Table of Contents

4 Proxy

Przegląd

Proxy Zabbix jest procesem, który może zbierać dane monitorowania z jednego lub więcej monitorowanych urządzeń i wysyłać je do serwera Zabbix, właściwie pracując w imieniu serwera. Wszystkie zebrane dane są buforowane lokalnie a następnie przesyłane do serwera Zabbix, do którego należy proxy.

Instalacja proxy jest opcjonalna, ale może być bardzo przydatna przy rozkładaniu obciążenia pojedynczego serwera Zabbix. Jeżeli tylko proxy zbierają dane, przetwarzanie na serwerze wymaga mniej czasu procesora i operacji dyskowych.

Proxy Zabbix jest idealnym rozwiązaniem dla scentralizowanego monitorowania zdalnych lokalizacji, gałęzi i sieci bez lokalnych administratorów.

Proxy Zabbix wymaga osobnej bazy danych.

Proxy Zabbix wspiera następujące bazy danych: SQLite, MySQL i PostgreSQL. Użycie Oracle lub IBM DB2 jest ryzykowne i może się wiązać z ograniczeniami, takimi jak np. w zwracanych wartościach niskopoziomowych reguł wykrywania.

Zobacz również: Użycie proxy w środowiskach rozproszonych

Proces proxy

Proxy Zabbix uruchamiany jest jako proces demona. Proxy można uruchomić wykonując polecenia:

shell> cd sbin
shell> ./zabbix_proxy

Proxy Zabbix można uruchomić z następującymi parametrami linii poleceń:

-c --config <plik>       ścieżka absolutna do pliku konfiguracyjnego
-R --runtime-control <opcje>  wykonuje funkcje administracyjne
-h --help            wyświetla tekst pomocy
-V --version          wyświetla numer wersji

Przykłady użycia parametrów linii komend:

shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf
shell> zabbix_proxy --help
shell> zabbix_proxy -V
Kontrola działania

Opcje kontroli działania:

OpcjaOpis
config_cache_reloadPrzeładowanie cache konfiguracji. Ignorowane, jeżeli cache jest właśnie przeładowywany.
Aktywne proxy Zabbix połączy się do serwera Zabbix i zażąda danych konfiguracyjnych.

Przykład użycia kontroli działania do przeładowania cache konfiguracji proxy:

shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R config_cache_reload
Opcje kontroli działania nie są dostępne na OpenBSD i NetBSD.
Użytkownik procesu

Proxy Zabbix jest skonstruowany tak, by pracował z użytkownikiem bez praw root-a. Będzie działać na dowolnym użytkowniku innym niż root. Można więc uruchamiać proxy na dowolnym użytkowniku, bez żadnych ograniczeń

Jeżeli zostanie uruchomiony przez użytkownika 'root', przełączy się na użytkownika 'zabbix', który musi być obecny w systemie. Można uruchomić proxy jako 'root', jeżeli zostanie zmodyfikowany parametr 'AllowRoot' w odpowiednim pliku konfiguracyjnym proxy.

Plik konfiguracji

Szczegóły konfiguracji zabbix_proxy można zobaczyć w opcjach pliku konfiguracji.