Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

1 Hosty i grupy hostów

Czym jest "host"?

Zazwyczaj hostami Zabbix są urządzenia, które chcemy monitorować (serwery, stacje robocze, przełączniki, itp.).

Utworzenie hostów jest jedną z pierwszych czynności do wykonania w Zabbix. Na przykład, jeżeli chcemy monitorować jakieś parametry serwera "x", najpierw należy utworzyć host, dajmy na to, "Serwer X", przejść do niego i dodać pozycje do monitorowania..

Hosty są zorganizowane w grupy hostów.

Przejdź do tworzenia i konfiguracji hosta.