This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Operacje

Przegląd

Dla każdego zdarzenia można zdefiniować następujące operacje:

 • wysłanie wiadomości
 • wykonanie zdalnego polecenia (włącznie z IPMI)

Dla zdarzeń wykrywania dostępne są dodatkowe operacje:

 • dodanie hosta
 • usunięcie hosta
 • włączenie hosta
 • wyłączenie hosta
 • dodanie do grupy
 • usunięcie z grupy
 • podłączenie do szablonu
 • odłączenie od szablonu

Dla zdarzeń automatycznej rejestracji dostępne są dodatkowe operacje:

 • dodanie hosta
 • wyłączenie hosta
 • dodanie do grupy
 • podłączenie do szablonu

Konfiguracja operacji

Żeby skonfigurować operację, należy przejść do zakładki Operacje w formularzu właściwości akcji i kliknąć na Nowy. Wprowadzić dane kroku operacji i kliknąć na Dodaj, żeby dodać do listy Operacje akcji.

Atrybuty operacji:

Parametr Opis
Czas trwania kroku domyślnej operacji Domyślny czas trwania jednego kroku operacji (minimum 60 sekund).
Na przykład, krok o długości jednej godziny oznacza, że jeżeli operacja jest wykonywana, minie godzina do następnego kroku.
Operacje akcji Wyświetlane są poszczególne operacje akcji:
Kroki - krok(i) eskalacji, do których jest przydzielona operacja
Szczegóły - typ operacji i jego odbiorca/cel.
Począwszy od Zabbix 2.2, lista operacji wyświetla również typ mediów (e-mail, SMS, Jabber, itp.) użyty przy wysyłaniu wiadomości, jak również imię i nazwisko (w nawiasach za loginem) odbiorcy powiadomienia.
Uruchom w - Jak długo po zdarzeniu wykonywana jest operacja
Czas trwania (sek) - wyświetlany jest czas trwania kroku. Jeżeli krok używa domyślnego czasu, wyświetlane jest Domyślnie, jeżeli używa ustawionego czasu, wyświetlany jest czas dla kroku.
Akcja - wyświetlane są linki do edycji i usuwania operacji.
Żeby skonfigurować nową operację, należy kliknąć na Nowy.
Szczegóły operacji Blok ten jest używany do skonfigurowania szczegółów operacji.
Krok Należy wybrać krok(i), do przydzielenia operacji do harmonogramu eskalacji schedule:
Od - wykonanie począwszy od tego kroku
Do - wykonanie aż do tego kroku (0=w nieskończoność, wykonanie nie będzie ograniczane)
Czas trwania kroku - własny czas trwania dla tego kroku (0=użyj domyślnego czasu trwania).
Wiele operacji może być przydzielonych do tego samego kroku. Jeżeli operacje te mają zdefiniowane różne czasy trwania, najkrótszy z nich zostanie przydzielony do kroku.
Typ operacji Dla każdego zdarzenia dostępne są dwa typy operacji:
Wyślij wiadomość - wysyła wiadomość do użytkownika
Zdalne polecenie - wykonuje zdalne polecenie
Więcej operacji dostępnych jest dla wykrywania i automatycznej rejestracji bazujących na zdarzeniach (patrz powyżej).
Typ operacji: wyślij wiadomość
Wyślij do grup użytkowników Należy kliknąć na Dodaj, żeby wybrać grupy użytkowników, do których ma być wysłana wiadomość.
Grupa użytkowników musi mieć przynajmniej prawa do "odczytu" do hosta, żeby dostać powiadomienie.
Wyślij do użytkowników Należy kliknąć na Dodaj, by wybrać użytkowników, do których ma być wysłana wiadomość.
Użytkownik musi mieć przynajmniej prawa do "odczytu" do hosta, żeby dostać powiadomienie.
Wyślij wyłącznie do Wysyła wiadomość do wszystkich zdefiniowanych typów mediów lub tylko do wybranego.
Wiadomość domyślna Jeżeli jest zaznaczone, użyta zostanie wiadomość domyślna (zobacz ogólne atrybuty akcji).
Temat Temat własnej wiadomości. Temat może zawierać makra.
Wiadomość Własna wiadomość. Wiadomość może zawierać makra.
Typ operacji: zdalne polecenie
Lista celi Należy wybrać bieżący host, inny host lub grupę hostów jako cel do wykonania polecenia.
Typ Należy wybrać typ polecenia:
IPMI - wykonuje polecenie IPMI
Własny skrypt - wykonuje własny zestaw poleceń. Można wybrać, czy wykonać polecenia przez agenta Zabbix czy przez serwer Zabbix.
SSH - wykonuje polecenie SSH
Telnet - wykonuje polecenie Telnet
Skrypt globalny - wykonuje jeden z globalnych skryptów zdefiniowanych w Administracja→Skrypty.
Polecenia Należy wprowadzić polecenia.
Warunki Warunki wykonania operacji:
Niepotwierdzone - tylko, gdy zdarzenie jest niepotwierdzone
Potwierdzone - tylko, gdy zdarzenie jest potwierdzone.