This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Podłączanie/odłączanie

Przegląd

Podłączanie jest procesem podobnym do aplikowania szablonu do hosta, podczas gdy odłączanie to usuwanie powiązań między szablonem a hostem.

Szablony są podłączone do indywidualnych hostów a nie do grup hostów. Po prostu dodanie szablonu do grupy hostów nie podłącza go. Grupy hostów używane są jedynie do logicznego grupowania hostów i szablonów.

Podłączanie szablonu

Żeby podłączyć szablon do hosta, należy:

 • Przejść do Konfiguracja → Hosty
 • Kliknąć na wymaganym hoście i przełączyć się na zakładkę Szablony
 • Zacząć wpisywać nazwę w polu Połącz nowe szablony, pojawi się wtedy lista zgodnych z wprowadzonymi literami szablonów. Przewijamy listę i wybieramy. Po wybraniu wszystkich szablonów do połączenia, należy kliknąć na Dodaj.
 • Kliknąć na Zapisz w formularzu atrybutów hosta

Teraz host powinien już mieć wszystkie elementy (pozycje, wyzwalacze, wykresy, itd.) szablonu.

Podłączanie wielu szablonów może się nie udać, jeżeli szablony te posiadają pozycje z takim samym kluczem. A ponieważ wyzwalacze i wykresy używają pozycji, również nie można ich podłączyć do jednego hosta z wielu szablonów, jeżeli używają identycznego klucza pozycji.

Gdy elementy (pozycje, wyzwalacze, wykresy, itd.) dodawane są z szablonu:

 • poprzednie istniejące identyczne elementy w hoście są aktualizowane jako elementy szablonu
 • dodawane są elementy z szablonu
 • wszystkie elementy połączone bezpośrednio do hosta, które przed podłączeniem do szablonu istniały tylko na tym hoście, pozostaną bez zmian

Na listach, wszystkie elementy z szablonów poprzedzone będą prefiksem, którym jest nazwa szablonu, z którego pochodzą. Sama nazwa szablonu (na szaro) jest linkiem pozwalającym na dostęp do listy elementów na poziomie szablonu.

Jeżeli jakiś element (pozycja, wyzwalacz, wykres, itd.) nie jest poprzedzony nazwą szablonu, oznacza to, że już istniał w hoście i nie został dodany z szablonu.

Kryteria unikalności elementu

Podczas dodawania elementów (pozycji, wyzwalaczy, wykresów, itd.) z szablonu, ważnym jest, by wiedzieć czy dany element istnieje już w hoście i musi być zaktualizowany oraz co odróżnia elementy od siebie. Kryteria unikalności decydujące o identyczności/różnicy to:

 • dla pozycji - klucz pozycji
 • dla wyzwalaczy - nazwa wyzwalacza i wyrażenie
 • dla własnych wykresów - nazwa wykresu i jego pozycje
 • dla aplikacji - nazwa aplikacji
Podłączanie szablonów do wielu hostów

Istnieje klika metod masowego podłączenia szablonów (od razu do wielu hostów):

 • Żeby podłączyć szablon do wielu hostów, w Konfiguracja → Szablony, należy kliknąć na szablonie, następnie wybrać hosty z odpowiednich grup w ramce Inne, kliknąć na << i zapisać szablon.

W drugą stronę, jeżeli wybierzemy podłączone hosty w ramce W, klikniemy na >> i zapiszemy szablon, odłączymy szablon z tych hostów (hosty nadal będą miały odziedziczone z szablonu pozycje, wyzwalacze, wykresy, itd.).

 • Żeby zaktualizować podłączenie szablonu w wielu hostach, w Konfiguracja → Hosty należy wybrać jakieś hosty zaznaczając pola przed hostami, następnie wybrać Aktualizacja masowa w liście rozwijalnej poniżej, kliknąć na Wykonaj a następnie w zakładce Szablony wybrać podłączenie dodatkowych szablonów:

Wybrać Połącz szablony i zacząć pisać nazwę szablonu w samo-uzupełniającym się polu, wtedy pojawi się lista rozwijalna ze zgodnymi szablonami do wyboru. Wystarczy przewinąć listę i wybrać szablon do połączenia.

Opcja Zastąp pozwala połączyć nowy szablon i jednocześnie odłączyć wszystkie poprzednio połączone szablony. Opcja Wyczyść podczas odłączania pozwala nie tylko odłączyć poprzednio połączone szablony, ale również usunąć wszystkie elementy dziedziczone z nich (pozycje, wyzwalacze, itp.).

Zabbix oferuje znaczny zestaw predefiniowanych szablonów. Można ich używać jako podstawy, ale przestrzegamy przed używaniem ich bez zmian w celach produkcyjnych, gdyż mogą zawierać zbyt dużo pozycji i pobierać dane zbyt często. Jeżeli chcemy ich użyć, należy je dostosować do własnych potrzeb.

Edycja podłączonych elementów

Jeżeli chcemy edytować pozycję lub wyzwalacz, podłączone z szablonu, zauważymy, że wiele kluczowych opcji jest niedostępnych do edycji. Ma to sens, jako że ideą szablonów było edytowanie jeden raz na poziomie szablonu. Jednakże, nadal możliwe jest na przykład, włączenie/wyłączenie pozycji w indywidualnym hoście oraz ustawienie interwału aktualizacji, długości historii i niektórych innych parametrów.

Jeżeli chcemy edytować w pełni element, należy go edytować na poziomie szablonu (skrót do poziomu szablonu wyświetlany jest w nazwie formularza), pamiętając o tym, że zmiany te dotkną wszystkich podłączonych do szablonu hostów.

Odłączanie szablonu

Żeby odłączyć szablon od hosta, należy:

 • Przejść do Konfiguracja → Hosty
 • Kliknąć na wymaganym hoście i przełączyć się na zakładkę Szablony
 • Kliknąć na Odłącz lub Odłącz i wyczyść obok szablonu do odłączenia
 • Kliknąć na Zapisz w formularzu atrybutów hosta

Wybranie opcji Odłącz usunie po prostu powiązanie z szablonem, pozostawiając jego wszystkie elementy (pozycje, wyzwalacze, wykresy, itd.) w hoście.

Wybranie opcji Odłącz i wyczyść usunie zarówno powiązanie z szablonem jak i jego wszystkie elementy (pozycje, wyzwalacze, wykresy, itd.).