Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

Table of Contents

10 Wykrywanie

Przegląd

W sekcji Monitorowanie → Wykrywanie wyświetlane są wyniki wykrywania sieci. Wykryte urządzenia są porządkowane według reguły wykrywania.

Jeżeli urządzenie jest już monitorowane, nazwa hosta będzie wyświetlona w kolumnie Monitorowany host, a w kolumnie Czas pracy/Czas przerwy w pracy będzie wyświetlany czas od ostatniego wykrycia urządzenia/utraty komunikacji z urządzeniem.

W następnych kolumnach są umieszczone stany poszczególnych serwisów dla każdej z reguł wykrywania. W każdej komórce może pojawić się podpowiedź z indywidualnym czasem pracy lub przerwy w pracy.

Tylko serwisy, które zostały znalezione przynajmniej na jednym urządzeniu będą wyświetlały swój stan.