This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

10 Co nowego w Zabbix 2.2.5

10.1 Udoskonalenia demona

10.1.1 Serwer

Zmieniono nagłówek procesu dla procesu czasowego. Zamiast wyświetlać aktywne okresy utrzymania, wyświetla liczbę hostów, które weszły lub wyszły z utrzymania. Wskaźnik ten został nazwany `utrzymania'.

Po stronie serwera usunięto wsparcie dla technologii PHP mutex, ze względu na problemy z licencją. Podczas gdy poprzednio nie było rekomendowane używanie serwera Zabbix i interfejsu użytkownika pracującego z bazami SQLite3, po tej zmianie jest to niewskazane, ponieważ jednoczesny dostęp do bazy danych z serwera Zabbix i interfejsu graficznego może spowodować uszkodzenie bazy danych. Należy zauważyć, że używanie bazy danych SQLite3 przez proxy Zabbix jest nadal jak najbardziej poprawnym rozwiązaniem.