Sidebar

pl:manual:web_interface:frontend_sections:monitoring

1 Monitorowanie

Przegląd

Menu Monitorowanie w całości jest przeznaczone do wyświetlania danych. Niezależnie od tego, jakie informacje zbiera Zabbix, jak mają być wizualizowane i jakie działania ma podejmować, zostaną one wyświetlone w którejś z sekcji menu Monitorowanie.