This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

1 Monitorowanie

Przegląd

Menu Monitorowanie w całości jest przeznaczone do wyświetlania danych. Niezależnie od tego, jakie informacje zbiera Zabbix, jak mają być wizualizowane i jakie działania ma podejmować, zostaną one wyświetlone w którejś z sekcji menu Monitorowanie.