This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Wysyłanie wiadomości

Przegląd

Wysyłanie wiadomości jest jedną z najlepszych metod powiadamiania ludzi o problemie. Dlatego jest to jedna z podstawowych akcji dostępnych w Zabbix.

Konfiguracja

Aby wysyłanie i odbieranie powiadomień było możliwe należy:

Zabbix wysyła powiadomienia jedynie do tych użytkowników, którzy posiadają przynajmniej prawa 'do odczytu' do hostów, które wygenerowały zdarzenia. Przynajmniej jeden host w wyrażeniu wyzwalacza musi być dostępny.

Można skonfigurować własne scenariusze wysyłania wiadomości przy użyciu eskalacji.

Ponieważ Zabbix wysyła dane UTF-8, żeby otrzymać i odczytać wiadomości e-mail z Zabbix, serwery/klienci e-mail muszą obsługiwać format standardu 'SMTP/MIME e-mail' (Jeżeli temat zawiera jedynie znaki ASCII, nie jest kodowany w UTF-8.). Temat i ciało wiadomości są zakodowane w base64 zgodnie z formatem standardu 'SMTP/MIME e-mail'.

Śledzenie wiadomości

Stan wysłanych wiadomości można obejrzeć w Monitorowanie → Zdarzenia.

W kolumnie Akcje można zobaczyć podsumowanie informacji o wykonanych akcjach. Zielone liczby reprezentują wysłane wiadomości, czerwone - nie wysłane. W trakcie oznacza, że akcja jest właśnie wykonywana. Niepowodzenie informuje, że akcja nie została pomyślnie wykonana.

Jeżeli klikniemy na czas zdarzenia, zobaczymy szczegóły zdarzenia, jak również blok Wysłane powiadomienia zawierający szczegóły wysłanych wiadomości (lub niewysłanych) dotyczących zdarzenia.

W Administracja → Audyt, po wybraniu Akcje z listy rozwijalnej, można zobaczyć wszystkie akcje podjęte dla tych zdarzeń, które miały skonfigurowane akcje.