This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

5 Wyzwalacze

Przegląd

Sekcja Monitorowanie → Wyzwalacze wyświetla stan wyzwalaczy.

Kolumna Opis
Poziom Wyświetlany jest poziom wyzwalacza.
W przypadku wyzwalaczy z problemem, tło komórki jest w kolorze poziomu. Dla wyzwalaczy w stanie OK, tło jest zielone.
Stan Wyświetlany jest stan wyzwalacza - OK lub PROBLEM.
Domyślnie, będzie on migał dla wyzwalaczy, które w ostatnich 30 minutach zmieniły stan. Dodatkowo, przez 30 minut będą wyświetlane wyzwalacze, które zmieniły stan na OK, nawet jeśli filtr jest ustawiony na wyświetlanie tylko problemów.
Kolor tekstu i opcje migotania można skonfigurować w Administracja → Ogólne → Opcje wyświetlania wyzwalaczy.
Info Szara ikona ze znakiem zapytania wskazuje, że istnieją dodatkowe informacje do wyświetlenia. Wskazanie kursorem ikony, spowoduje wyświetlenie tych informacji.
Ostatnia zmiana Wyświetlana jest data i czas ostatniej zmiany wyzwalacza.
Wiek Wyświetlana jest ilość czasu od ostatniej zmiany stanu wyzwalacza.
Potwierdzone Wyświetlany jest stan potwierdzenia wyzwalacza:
Potwierdzone - zielony tekst oznacza, że wyzwalacz został potwierdzony. Uznaje się, że wyzwalacz jest potwierdzony, jeżeli są dla niego potwierdzone wszystkie zdarzenia.
Potwierdzenie - czerwony link oznacza niepotwierdzone zdarzenia.
Kliknięcie na link spowoduje pokazanie ekranu potwierdzeń zbiorowych, gdzie wszystkie zdarzenia dla wyzwalacza można potwierdzić za jednym razem.
Uwaga: Jeżeli chce się potwierdzić tylko jedno zdarzenie, należy przejść do Monitorowanie → Zdarzenia.
Brak zdarzeń - jeżeli nie ma zdarzeń dla wyzwalacza. Wyświetlanie tych wyzwalaczy jest dostępne od wersji Zabbix 2.0.4; wyzwalacze te są wyświetlane jako Potwierdzone.
Host Wyświetlany jest host wyzwalacza.
Jest to również link do skryptów użytkownika, ostatnich danych hosta, przeglądu inwentarza oraz ekranów hosta.
Nazwa Wyświetlana jest nazwa wyzwalacza.
Jest to również link do listy zdarzeń wyzwalacza, strony konfiguracyjnej wyzwalacza oraz prostego wykresu danych pozycji. Lista linków może również zawierać URL użytkownika, jeżeli został taki zdefiniowany w konfiguracji wyzwalacza.
Komentarze Link do komentarzy na temat wyzwalacza.

Użycie filtra

Można użyć filtra, żeby wyświetlić tylko wyzwalacze, które nas interesują. Link filtra umieszczony jest na środku bezpośrednio nad tabelką.

Domyślnie filtr jest ustawiony na wyświetlanie wyzwalaczy w stanie Problem oraz wyzwalaczy, które ostatnio zmieniły stan z 'Problem' na 'OK'. Można przełączyć na wyświetlanie 'Dowolnych' wyzwalaczy, jednakże po ponownym wejściu na tę stronę, dane będą wyświetlane w sposób domyślny.