This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

10 Instalacja

Przegląd

W sekcji Administracja → Instalacja można przeinstalować interfejs użytkownika Zabbix.

Aby kontynuować instalację należy kliknąć na Następna. Aby wyjść z instalacji, należy kliknąć na Anuluj.