This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

6 Co nowego w Zabbix 2.2.1

6.1 Udoskonalenia interfejsu użytkownika

6.1.1 Pomocnik kluczy pozycji można tłumaczyć

Pomocnik kluczy pozycji - dialog pozwalający wybrać wbudowane klucze pozycji - można przetłumaczyć.

6.1.2 PHP gettext nie jest wymagane

Począwszy od 2.2.1 rozszerzenie PHP gettext nie jest już wymagane przy instalacji Zabbix. jeżeli nie zainstalowano gettext, interfejs użytkownika będzie działał nadal, jednakże nie będą dostępne tłumaczenia.

6.1.3 Usunięto stałą ZBX_HISTORY_DATA_UPKEEP

Zmieniono globalne ustawienia porządkowania tak, by nadpisywać okres przechowywania historii, nawet gdy wewnętrzne porządkowanie jest wyłączone. Aktualnie, gdy jest używane zewnętrzne porządkowanie, okres przechowywania historii powinien być ustawiany w polu "Okres przechowywania danych" historii zamiast w stałej ZBX_HISTORY_DATA_UPKEEP.

6.1.4 Wykresy mogą być tworzone z historii, jeżeli trendy są wyłączone

Jeżeli okres przechowywania trendów jest ustawiony na zero dla pozycji lub w ustawieniach porządkowania, interfejs nie będzie próbował tworzyć wykresów z danych trendów, użyje zamiast tego danych historii.

6.1.5 Aktualizacje tłumaczeń

  • Brazylijski portugalski
  • Francuski
  • Włoski
  • Rosyjski
  • Ukraiński