This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Konfiguracja szablonu

Przegląd

Żeby skonfigurować szablon, najpierw należy go utworzyć i zdefiniować ogólne parametry, a następnie dodać jego elementy (pozycje, wyzwalacze, wykresy itd.).

Tworzenie szablonu

Żeby utworzyć szablon, należy:

 • Przejść do: Konfiguracja → Szablony
 • Kliknąć na Utwórz szablon
 • Wprowadzić atrybuty szablonu

Zakładka Szablon zawiera ogólne atrybuty szablonu:

Atrybuty szablonu:

Parametr Opis
Nazwa szablonu Unikalna nazwa szablonu.
Widoczna nazwa Jeżeli zostanie ustawiona, będzie widoczna na listach, mapach, itd.
Grupy Grupy hostów/szablonów, do których należy szablon.
Nowa grupa Można utworzyć nową grupę dla szablonu.
Ignorowane, jeżeli jest puste.
Hosty/szablony Lista hostów/szablonów, z którymi jest połączony szablon.

Zakładka Połączone szablony pozwala połączyć jeden lub więcej "zagnieżdżonych" szablonów do tego szablonu. Wszystkie elementy (pozycje, wyzwalacze, wykresy, itd.) zostaną odziedziczone z połączonych szablonów.

Aby podłączyć nowy szablon, należy zacząć wpisywać nazwę w polu Połącz nowe szablony, pojawi się wtedy lista zgodnych wprowadzonymi literami szablonów. Przewijamy listę i wybieramy. Po wybraniu wszystkich szablonów do połączenia, należy kliknąć na Dodaj.

Aby odłączyć szablon, należy użyć jednej z dwóch opcji w bloku Połączone szablony:

 • Odłącz - odłącza szablon, pozostawiając jego pozycje, wyzwalacze i wykresy
 • Odłącz i wyczyść - odłącza szablon, usuwając wszystkie jego pozycje, wyzwalacze i wykresy

Zakładka Makra pozwala zdefiniować makra użytkownika na poziomie szablonu.

Przyciski:

Zapisuje szablon. Zapisany szablon powinien pojawić się na liście.
Tworzy nowy szablon na podstawie właściwości aktualnego szablonu, włączając w to elementy (pozycje, wyzwalacze, itd.) dziedziczone z połączonych szablonów.
Tworzy nowy szablon na podstawie właściwości aktualnego szablonu, włączając w to elementy (pozycje, wyzwalacze, itd.) zarówno dziedziczone z połączonych szablonów jak i bezpośrednio podłączone do aktualnego szablonu.
Usuwa szablon; elementy szablonu (pozycje, wyzwalacze, itd.) pozostają w połączonych hostach.
Usuwa szablon i wszystkie jego elementy z połączonych hostów.
Anuluje edycję właściwości szablonu.

Gdy już szablon jest utworzony, można dodać jego elementy.

Najpierw należy dodawać pozycje. Nie można dodać wyzwalaczy i wykresów bez odpowiednich pozycji.

Dodawanie pozycji, wyzwalaczy, wykresów

Żeby dodać pozycje do szablonu, należy:

 • Przejść do Konfiguracja → Hosty (lub Szablony)
 • Kliknąć na Pozycje w wierszu hosta/szablonu
 • Zaznaczyć na liście pole przed pozycjami do dodania do szablonu
 • Wybrać Kopiuj wybrane do ... poniżej listy i kliknąć na Wybierz
 • Wybrać szablon (lub grupę szablonów), do którego powinny być skopiowane pozycje i kliknąć na Skopiuj

Wszystkie zaznaczone pozycje powinny zostać skopiowane do szablonu.

Dodawanie wyzwalaczy i wykresów można wykonać podobnie (odpowiednio z listy wyzwalaczy lub wykresów), pamiętając o tym, że zostaną dodane wyłącznie wtedy, gdy wymagana pozycja już została dodana.

Dodawanie ekranów

Żeby dodać ekran do szablonu w Konfiguracja → Szablony, należy:

 • Kliknąć na Ekrany w wierszu szablonu
 • Skonfigurować ekran przy użyciu zwykłej metody konfiguracji ekranów

Elementy, których można użyć w ekranie to: proste wykresy, własne wykresy, zegar, zwykły tekst, URL.

Konfiguracja niskopoziomowych reguł wykrywania

Zobacz rozdział podręcznika o wykrywaniu niskopoziomowym.

Dodawanie scenariuszy sieci www

Żeby dodać scenariusz sieci www do szablonu w Konfiguracja → Szablony, należy: