This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

2 Inwentarz

Przegląd

Menu Inwentarz zawiera sekcje pozwalające na przeglądanie zinwentaryzowanych hostów zgodnie z wybranymi parametrami, jak również przeglądanie szczegółowych danych zinwentaryzowanego hosta.