Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

Table of Contents

2 Inwentarz

Przegląd

Menu Inwentarz zawiera sekcje pozwalające na przeglądanie zinwentaryzowanych hostów zgodnie z wybranymi parametrami, jak również przeglądanie szczegółowych danych zinwentaryzowanego hosta.