This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

zabbix_server

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: 10 November 2011
Indeks Wróć do strony nadrzędnej


 

NAZWA

zabbix_server - demon serwera Zabbix.  

SKŁADNIA

zabbix_server [-hV] [-c <plik konfiguracji>] [-n <id węzła>] [-R <opcje>]  

OPIS

zabbix_server jest głównym demonem oprogramowania Zabbix.  

Opcje

-c, --config <plik konfiguracji>
Użyj alternatywnego pliku konfiguracji zamiast domyślnego. Należy podać ścieżkę bezwzględną.

-n, --new-nodeid <id węzła>
Konwertuje bazę danych na nowe id węzła. Nie uruchamia serwera. Wykonać tylko raz.

-R, --runtime-control <opcje>
Wykonaj funkcje administracyjne zależnie od podanej opcji.

 

Opcje kontroli działania (--runtime-control)

config_cache_reload
Przeładowanie chache'a konfiguracji. Ignorowane jeżeli cache został właśnie załadowany. Do znalezienia pliku PID zostanie użyty domyślny plik konfiguracji (chyba że określono opcję -c). Następnie do procesu z pliku PID zostanie wysłany sygnał.

-h, --help
Wyświetla tekst pomocy i wychodzi.

-V, --version
Wypisuje informacje o wersji i wychodzi.

 

PLIKI

/usr/local/etc/zabbix_server.conf
Domyślna lokalizacja pliku konfiguracyjnego serwera Zabbix (jeżeli nie zostało to zmodyfikowane podczas kompilacji).

 

ZOBACZ TEŻ

zabbix_agentd(8), zabbix_get(8), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <>


 

Indeks

NAZWA

SKŁADNIA

OPIS
Opcje
Opcje kontroli działania (--runtime-control)

PLIKI

ZOBACZ TEŻ

AUTOR


This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 14:49:10 GMT, July 23, 2012