Sidebar

pl:manpages:zabbix_server
Podręcznik ZABBIX_SERVER

ZABBIX_SERVER

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: 10 November 2011
Indeks Wróć do strony nadrzędnej
 

NAZWA

zabbix_server - demon serwera Zabbix.  

SKŁADNIA

zabbix_server [-hV] [-c <plik konfiguracji>] [-n <id węzła>] [-R <opcje>]  

OPIS

zabbix_server jest głównym demonem oprogramowania Zabbix.  

Opcje

-c, --config <plik konfiguracji>
Użyj alternatywnego pliku konfiguracji zamiast domyślnego. Należy podać ścieżkę bezwzględną.
-n, --new-nodeid <id węzła>
Konwertuje bazę danych na nowe id węzła. Nie uruchamia serwera. Wykonać tylko raz.
-R, --runtime-control <opcje>
Wykonaj funkcje administracyjne zależnie od podanej opcji.
 

Opcje kontroli działania (--runtime-control)
config_cache_reload
Przeładowanie chache'a konfiguracji. Ignorowane jeżeli cache został właśnie załadowany. Do znalezienia pliku PID zostanie użyty domyślny plik konfiguracji (chyba że określono opcję -c). Następnie do procesu z pliku PID zostanie wysłany sygnał.
-h, --help
Wyświetla tekst pomocy i wychodzi.
-V, --version
Wypisuje informacje o wersji i wychodzi.
 

PLIKI

/usr/local/etc/zabbix_server.conf
Domyślna lokalizacja pliku konfiguracyjnego serwera Zabbix (jeżeli nie zostało to zmodyfikowane podczas kompilacji).
 

ZOBACZ TEŻ

zabbix_agentd(8), zabbix_get(8), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <[email protected]>


 

Indeks

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
Opcje
Opcje kontroli działania (--runtime-control)
PLIKI
ZOBACZ TEŻ
AUTOR

This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 14:49:10 GMT, July 23, 2012