This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Proxy

Przegląd

Proxy Zabbix może zebrać dane o wydajności i dostępności w imieniu serwera Zabbix. W ten sposób, proxy może przejąć część obciążenia związanego ze zbieraniem danych i odciążyć tym samym serwer Zabbix.

Ponadto, z użyciem proxy łatwiej można zaimplementować zcentralizowane i rozproszone monitorowanie, gdzie wszyscy agenci i proxy raportują do jednego serwera Zabbix i wszystkie dane zbierane są centralnie.

Proxy Zabbix może być używane do:

  • Monitorowania zdalnych lokalizacji
  • Monitorowania lokalizacji posiadających słabą komunikację
  • Odciążania serwera Zabbix przy monitorowaniu tysięcy urządzeń
  • Uproszczeniu zarządzania monitorowaniem rozproszonym

Proxy wymaga jedynie połączenia TCP do serwera Zabbix. W ten sposób łatwiej można przejść przez firewalle, gdyż trzeba skonfigurować jedynie jedną regułę.

Proxy Zabbix musi używać osobnej bazy danych. Skierowanie go na bazę danych serwera Zabbix zniszczy konfigurację.

Wszystkie dane zebrane przez proxy są przed wysłaniem do serwera przechowywane lokalnie. Dzięki temu nie nastąpi utrata danych w wyniku tymczasowych problemów z połączeniem z serwerem. Parametry ProxyLocalBuffer i ProxyOfflineBuffer w pliku konfiguracyjnym proxy określają jak długo dane maja być przechowywane lokalnie.

Proxy Zabbix to zbieracz danych. Nie przetwarza wyzwalaczy, zdarzeń ani nie wysyła powiadomień. Krótki przegląd funkcjonalności proxy zawarty jest w tabelce poniżej:

Funkcja Wspierane przez proxy
Pozycje
Sprawdzenia agenta Zabbix Tak
Sprawdzenia agenta Zabbix (aktywne) Tak 1
Proste sprawdzenia Tak
Pozycje Trappera (pułapki) Tak
Sprawdzenia SNMP Tak
Pułapki SNMP Tak
Sprawdzenia IPMI Tak
Sprawdzenia JMX Tak
Monitorowanie pliku logu Tak
Sprawdzenia wewnętrzne Tak
Sprawdzenia SSH Tak
Sprawdzenia Telnet Tak
Sprawdzenia zewnętrzne Tak
Wbudowane monitorowanie www Tak
Wykrywanie sieci Tak
niskopoziomowe reguły wykrywania Tak
Obliczanie wyzwalaczy Nie
Przetwarzanie zdarzeń Nie
Wysyłanie powiadomień Nie
Zdalne polecenia Nie

[1] Żeby mieć pewność, że agent zapyta proxy (a nie serwer) przy sprawdzeniach aktywnych, proxy musi być wpisane w parametrze ServerActive w pliku konfiguracyjnym agenta.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu proxy, czas na jego konfigurację w interfejsie użytkownika Zabbix.

Dodawanie proxy

Żeby skonfigurować proxy w Zabbix, należy:

  • Przejść do: Administracja → Proxy
  • Kliknąć na Utwórz proxy (lub na nazwę istniejącego proxy)

Parametr Opis
Nazwa proxy Nazwa proxy. Musi to być ta sama nazwa, co w parametrze Hostname w pliku konfiguracyjnym proxy.
Tryb serwera proxy Tryb proxy.
Aktywny - proxy będzie się łączyć do serwera Zabbix i pobierać dane konfiguracyjne
Pasywny - serwer Zabbix łączy się z proxy
Należy zauważyć, że przy aktywnym proxy (istotne) dane konfiguracyjne proxy mogą stać się dostępne dla osób posiadających dostęp do portu trappera serwera Zabbix. Dzieje się tak dlatego, że każdy może udawać aktywne proxy i żądać danych konfiguracyjnych; nie jest tu stosowane uwierzytelnianie.
Hosty Hosty monitorowane przez proxy.
Konfiguracja hosta

W formularzu konfiguracji hosta w polu Monitorowany przez proxy można ustawić, że dany host ma być monitorowany przez określone proxy.