This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

13. Konfiguracja eksportu/importu

Przegląd

Zabbix posiada funkcje eksportu/importu, pozwalające na przenoszenie elementów konfiguracji z jednego systemu Zabbix do drugiego.

Typowe zastosowanie tej funkcjonalności:

 • współdzielenie szablonów lub map sieci - użytkownicy Zabbix mogą wymieniać się parametrami swoich konfiguracjami
 • integracja z narzędziami firm trzecich - uniwersalny format XML umożliwia import/eksport danych do narzędzi i aplikacji firm trzecich.
Co można eksportować/importować

Można eksportować/importować następujące obiekty:

 • grupy hostów (wyłącznie przez API Zabbix)
 • szablony (włączając w to wszystkie bezpośrednio podłączone pozycje, wyzwalacze, wykresy, ekrany, reguły wykrywania i połączenia szablonów)
 • hosty (włączając w to wszystkie bezpośrednio podłączone pozycje, wyzwalacze, wykresy, reguły wykrywania i połączenia szablonów)
 • mapy sieci (włączając w to wszystkie związane obrazy; eksport/import map jest dostępny od wersji Zabbix 1.8.2)
 • obrazy
 • ekrany
Format eksportu

Dane mogą być eksportowane przy użyciu interfejsu użytkownika Zabbix lub API Zabbix. Dostępne są następujące formaty eksportu:

 • XML - w interfejsie użytkownika
 • XML lub JSON - w API Zabbix

Szczegóły na temat eksportu

 • Wszystkie wspierane elementy są eksportowane w jednym pliku.
 • Elementy hostów i szablonów (pozycje, wyzwalacze, wykresy, reguły wykrywania) dziedziczone z podłączonych szablonów nie są eksportowane. Każda zmiana wprowadzona w tych elementach na poziomie hosta (np. zmieniony zakres pozycji, zmodyfikowane wyrażenie regularne lub dodane prototypy do niskopoziomowych reguł wykrywania) zostanie utracona podczas eksportu; podczas importu wszystkie elementy z połączonych szablonów zostaną odtworzone od nowa.
 • Elementy utworzone przez niskopoziomowe wykrywanie i elementy zależne od nich nie są eksportowane. Na przykład, wyzwalacz utworzony dla pozycji wygenerowanej przez niskopoziomową regułę wykrywania nie będzie eksportowany.
 • Wyzwalacze i wykresy używające elementów www nie są eksportowane.

Szczegóły na temat importu

 • Import przerywany jest po pierwszym błędzie.
 • Podczas aktualizowania obrazów przy imporcie obrazów, pole "imagetype" jest ignorowane, oznacza to, że nie można zmienić typu obrazu poprzez import.
 • Puste tagi dla items, triggers, graphs, applications hosta/szablonu, discoveryRules, itemPrototypes, triggerPrototypes, graphPrototypes nie mają znaczenia, jakby ich nie było. Inne tagi, dla przykładu, applications pozycji, mają znaczenie - pusty tag applications oznacza brak aplikacji dla pozycji, brakujący tag oznacza nie aktualizować aplikacji.
 • Import obsługuje zarówno format XML jak i JSON, plik do importu musi posiadać prawidłowe rozszerzenie: .xml dla formatu XML i .json dla formatu JSON.
 • Zobacz informacje o kompatybilności obsługiwanych wersji XML.

Przed wersją 2.0.1 import przetwarzał w różny sposób różne puste tagi.

Format oparty o XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <zabbix_export>
      <version>2.0</version>
      <date>2012-04-18T14:07:36Z</date>
    </zabbix_export>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Domyślny nagłówek dokumentów XML.

<zabbix_export>

Główny element eksportu Zabbix XML.

<version>2.0</version>

Wersja eksportu.

<date>2012-04-18T14:07:36Z</date>

Data utworzenia eksportu w długim formacie ISO 8601.

Inne tagi zależne są od eksportowanych obiektów.