Zabbix Documentation 2.2

2.23.03.4In development:4.0Unsupported versions:1.82.02.43.2

User Tools

Site Tools

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

Sidebar


Ask questions to Zabbix Dev Team in person at the Zabbix Summit 2018!
pl:manual:xml_export_import

13. Konfiguracja eksportu/importu

Przegląd

Zabbix posiada funkcje eksportu/importu, pozwalające na przenoszenie elementów konfiguracji z jednego systemu Zabbix do drugiego.

Typowe zastosowanie tej funkcjonalności:

 • współdzielenie szablonów lub map sieci - użytkownicy Zabbix mogą wymieniać się parametrami swoich konfiguracjami
 • integracja z narzędziami firm trzecich - uniwersalny format XML umożliwia import/eksport danych do narzędzi i aplikacji firm trzecich.
Co można eksportować/importować

Można eksportować/importować następujące obiekty:

 • grupy hostów (wyłącznie przez API Zabbix)
 • szablony (włączając w to wszystkie bezpośrednio podłączone pozycje, wyzwalacze, wykresy, ekrany, reguły wykrywania i połączenia szablonów)
 • hosty (włączając w to wszystkie bezpośrednio podłączone pozycje, wyzwalacze, wykresy, reguły wykrywania i połączenia szablonów)
 • mapy sieci (włączając w to wszystkie związane obrazy; eksport/import map jest dostępny od wersji Zabbix 1.8.2)
 • obrazy
 • ekrany
Format eksportu

Dane mogą być eksportowane przy użyciu interfejsu użytkownika Zabbix lub API Zabbix. Dostępne są następujące formaty eksportu:

 • XML - w interfejsie użytkownika
 • XML lub JSON - w API Zabbix

Szczegóły na temat eksportu

 • Wszystkie wspierane elementy są eksportowane w jednym pliku.
 • Elementy hostów i szablonów (pozycje, wyzwalacze, wykresy, reguły wykrywania) dziedziczone z podłączonych szablonów nie są eksportowane. Każda zmiana wprowadzona w tych elementach na poziomie hosta (np. zmieniony zakres pozycji, zmodyfikowane wyrażenie regularne lub dodane prototypy do niskopoziomowych reguł wykrywania) zostanie utracona podczas eksportu; podczas importu wszystkie elementy z połączonych szablonów zostaną odtworzone od nowa.
 • Elementy utworzone przez niskopoziomowe wykrywanie i elementy zależne od nich nie są eksportowane. Na przykład, wyzwalacz utworzony dla pozycji wygenerowanej przez niskopoziomową regułę wykrywania nie będzie eksportowany.
 • Wyzwalacze i wykresy używające elementów www nie są eksportowane.

Szczegóły na temat importu

 • Import przerywany jest po pierwszym błędzie.
 • Podczas aktualizowania obrazów przy imporcie obrazów, pole “imagetype” jest ignorowane, oznacza to, że nie można zmienić typu obrazu poprzez import.
 • Puste tagi dla items, triggers, graphs, applications hosta/szablonu, discoveryRules, itemPrototypes, triggerPrototypes, graphPrototypes nie mają znaczenia, jakby ich nie było. Inne tagi, dla przykładu, applications pozycji, mają znaczenie - pusty tag applications oznacza brak aplikacji dla pozycji, brakujący tag oznacza nie aktualizować aplikacji.
 • Import obsługuje zarówno format XML jak i JSON, plik do importu musi posiadać prawidłowe rozszerzenie: .xml dla formatu XML i .json dla formatu JSON.
 • Zobacz informacje o kompatybilności obsługiwanych wersji XML.

Przed wersją 2.0.1 import przetwarzał w różny sposób różne puste tagi.

Format oparty o XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zabbix_export>
  <version>2.0</version>
  <date>2012-04-18T14:07:36Z</date>
</zabbix_export>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Domyślny nagłówek dokumentów XML.

<zabbix_export>

Główny element eksportu Zabbix XML.

<version>2.0</version>

Wersja eksportu.

<date>2012-04-18T14:07:36Z</date>

Data utworzenia eksportu w długim formacie ISO 8601.

Inne tagi zależne są od eksportowanych obiektów.