This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

10 Testy Telnet

10.1 Przegląd

Testy Telnet są jednym z elementów monitorowania nie wymagającego agenta. Agent Zabbix nie jest potrzebny do wykonania testów Telnet.

10.2 Konfigurowalne pola

Polecenia do wykonania należy umieścić w polu Wykonywany skrypt w konfiguracji pozycji.
Można wykonać wiele poleceń po kolei, umieszczając je w kolejnych liniach. W takim przypadku zwracane wartości również zostaną sformatowane w wielu liniach.

Obsługiwane znaki, którymi może się kończyć tekst zachęty:

  • $
  • #
  • %

Jeżeli zachęta telnet kończy się jednym z tych znaków, to zostanie ze zwracanej wartości usunięta, ale tylko dla pierwszej komendy z listy komend, tzn. tylko na początku sesji telnet.

Klucz Opis Komentarze
telnet.run[<unikalny krótki opis>,<ip>,<port>,<kodowanie>] Uruchamia komendę na zdalnym urządzeniu przy użyciu połączenia telnet

Jeżeli test telnet zwraca wartość ze znakiem, nie będącym znakiem ASCII albo UTF8 wtedy należy prawidłowo ustawić parametr klucza <kodowanie>. Więcej szczegółów można zobaczyć na stronie kodowanie zwracanych wartości.