This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

3 Wyzwalacze

Przegląd

Wyzwalacze to wyrażenia logiczne, które "przetwarzają" dane zebrane przez pozycje i reprezentują aktualny stan systemu.

Pozycje są wykorzystywane do zbierania danych systemowych, jednak wysoce niepraktycznym jest ciągłe śledzenie tych danych i oczekiwanie na warunki, które są niepokojące lub wymagają uwagi. "Przetwarzanie" danych może być zrzucone na wyrażenia wyzwalaczy.

Wyrażenia wyzwalacza pozwalają zdefiniować próg, przy którym dane są jeszcze "akceptowalne". Następnie, gdy dane przychodzące przekroczą akceptowalny stan, wyzwalacz jest "odpalany" - lub inaczej, zmienia stan na PROBLEM.

Wyzwalacze mogą mieć następujące stany:

WARTOŚĆ OPIS
OK Jest to normalny stan wyzwalacza. Zwany FALSE w starszych wersjach Zabbix.
PROBLEM Normalnie oznacza, że coś się stało. Na przykład, obciążenie procesora jest zbyt duże. Zwany TRUE w starszych wersjach Zabbix.

Stan wyzwalacza (wyrażenie) jest przeliczane za każdym razem, gdy serwer Zabbix otrzyma nową wartość będącą częścią wyrażenia.

Jeżeli w wyrażeniu użyto funkcji czasowych (nodata(), date(), dayofmonth(), dayofweek(), time(), now()), wyzwalacz jest przeliczany przez proces czasowy Zabbix co 30 sekund. Jeżeli w wyrażeniu użyto zarówno funkcji czasowych jak i innych funkcji, wyrażenie jest przeliczane, gdy przyjdzie nowa wartość i co 30 sekund.

Można budować wyrażenia wyzwalacza z różnymi stopniami złożoności.