This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

5 Ustawianie własnych poziomów wyzwalaczy

Nazwy i kolory poziomów wyzwalaczy dla wielu elementów interfejsu użytkownika, można skonfigurować w Administracja → Ogólne → Poziomy wyzwalaczy. Kolory są zachowywane niezależnie od motywu.

Własne tłumaczenie nazw poziomów

::: noteimportant Jeżeli używane jest tłumaczenie interfejsu użytkownika Zabbix, własne nazwy poziomów przykryją przetłumaczone domyślne nazwy. ::: Domyślne nazwy poziomów wyzwalaczy dostępne są we wszystkich tłumaczeniach. Jeżeli zmieniono nazwę poziomu, nazwa ta pojawi się niezależnie od wybranego języka i wymagane będzie dodatkowe tłumaczenie.

Procedura tłumaczenia własnych nazw poziomów:

  1. ustaw wymaganą własną nazwę poziomu, na przykład 'Important'
  2. edytuj plik <katalog_interfejsu_użytkownika>/locale/<wymagany_język>/LC_MESSAGES/frontend.po
  3. dodaj 2 linie: msgid "Important" msgstr "<przetłumaczony ciąg>" i zapisz plik
  4. utwórz pliki .mo zgodnie z opisem w <katalog_interfejsu_użytkownika>/locale/README

msgid powinno zawierać nową nazwę poziomu a msgstr powinno być tłumaczeniem na określony język.

Procedura ta powinna być przeprowadzona po każdej zmianie nazw poziomu.