This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Ekrany

Przegląd

W ekranach Zabbix można grupować informacje z różnych źródeł, co pozwala na szybki przegląd na jednym ekranie. Budowanie ekranu jest całkiem proste i intuicyjne.

Zasadniczo ekran jest tabelą. Można określić ilość komórek w tabeli i jakie elementy będą wyświetlane w komórkach. Można wyświetlać następujące elementy:

 • proste wykresy
 • wykresy zdefiniowane przez użytkownika
 • mapy
 • inne ekrany
 • informacje tekstowe
 • informacje o serwerze (przegląd)
 • informacje o hoście (przegląd)
 • informacje o wyzwalaczu (przegląd)
 • problemy z hostem/grupą hostów (stan wyzwalaczy)
 • stan systemu
 • przegląd danych
 • zegar
 • historię zdarzeń
 • historię akcji
 • URL (dane pobierane z innej lokalizacji)

Przeglądarki mogą nie załadować strony HTTP włączonej do ekranu (przy użyciu elementu URL), jeżeli próbujemy oglądać interfejs użytkownika Zabbix z wykorzystaniem HTTPS.

Gotowe ekrany można oglądać w Monitorowanie → Ekrany. Można je również dodać do ramki ulubionych ekranów na Tablicy.

Żeby skonfigurować ekran, najpierw należy go utworzyć i zdefiniować ogólne właściwości, a następnie dodać poszczególne elementy w komórkach.

Tworzenie ekranu

Żeby utworzyć ekran, należy:

 • Przejść do Konfiguracja → Ekrany
 • Kliknąć na Utwórz ekran
 • Wprowadzić ogólne atrybuty ekranu

Ustawić nazwę ekranu i liczbę kolumn (komórki w poziomie) i wierszy (komórki w pionie). Kliknąć Zapisz.

Teraz można nacisnąć na nazwie ekranu w liście, żeby dodać elementy.

Dodawanie elementów

Na nowym ekranie najprawdopodobniej zobaczysz jedynie linki Zmień. Kliknięcie takiego linka otwiera formularz, pozwalający ustawić co ma być wyświetlane w każdej komórce.

Na istniejącym ekranie można kliknąć na linku Zmień pod istniejącym elementem, co otworzy formularz pozwalający zmienić element do wyświetlania.

Atrybuty elementu ekranu:

Parametr Opis
Zasób Informacja wyświetlana w komórce:
Zegar - analogowy zegar wyświetlający bieżący czas lokalny, serwera lub hosta
Przegląd danych - ostatnie dane dla grupy hostów
Wykres - pojedynczy prosty wykres
Historia akcji - historia najnowszych akcji
Historia zdarzeń - ostatnie zdarzenia
Problemy grupy hostów - stan wyzwalaczy filtrowany według grupy hostów (od Zabbix 2.2, włączając w to wyzwalacze bez zdarzeń)
Problemy hosta - stan wyzwalaczy filtrowany według hosta (od Zabbix 2.2, włączając w to wyzwalacze bez zdarzeń)
Informacje o hostach - Najwyższego poziomu informacje o hoście
Mapa - pojedyncza mapa
Zwykły tekst - zwykłe dane tekstowe
Ekran - ekran (jeden ekran może zawierać inne)
Informacje o serwerze - najwyższego poziomu informacje o serwerze
Prosty wykres - pojedynczy prosty wykres
Stan systemu - wyświetla stan systemu (podobnie jak na Tablicy)
Info o wyzwalaczach - najwyższego poziomu informacje związane z wyzwalaczami
Przegląd wyzwalaczy - stan wyzwalaczy dla grupy hostów
Url - dołącza zawartość z zewnętrznego źródła
Ułożenie poziome Dostępne wartości:
Z lewej
W środku
Z prawej
Ułożenie pionowe Dostępne wartości:
Na górze
W środku
Na dole
Rozpiętość kolumny Rozszerza komórkę na określoną liczbę kolumn, tak samo jak działa rozszerzanie kolumny w HTML.
Rozpiętość wiersza Rozszerza komórkę na określoną liczbę wierszy, tak samo jak działa rozszerzanie wierszy w HTML.

Zauważmy, że z każdej strony tabelki są kontrolki '+' i '-'.

Kliknięcie na '+' powyżej tabeli dodaje kolumnę. Kliknięcie na '-' poniżej tabeli usuwa kolumnę.

Kliknięcie na '+'z lewej strony tabeli dodaje wiersz. Kliknięcie na '-' z prawej strony tabeli usuwa wiersz.

Jeżeli wysokość wykresu jest ustawiona na mniej niż 120 pikseli, nie będą w legendzie wyświetlane żadne wyzwalacze.

Elementy dynamiczne

Dla niektórych elementów istnieje dodatkowa opcja zwana Pozycje dynamiczne. Zaznaczenie tego pola na pierwszy rzut oka nic nie zmienia.

Jednakże, po przejściu do Monitorowanie → Ekrany, można zauważyć dodatkowe listy rozwijalne do wyboru hosta. Dzięki temu można mieć elementy ekranu wyświetlające jakieś informacje oraz elementy wyświetlające informacje w zależności od wybranego hosta.

Zaletą tego jest to, że nie trzeba tworzyć oddzielnych ekranów, tylko dlatego, że chcemy oglądać takie same wykresy zawierające dane z różnych hostów.

Opcja Pozycje dynamiczne dostępna jest dla kilku elementów ekranu:

 • Wykresy (własne wykresy)
 • Proste wykresy
 • Zwykły tekst

Kliknięcie na dynamiczny wykres otwiera go w pełnym widoku; podobnie jak przy własnych wykresach, gdzie obsługiwany jest jedynie domyślnie wybrany host.