This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

1 Definicje

Przegląd

Wiele rzeczy związanych z interfejsem użytkownika można skonfigurować w samym interfejsie użytkownika, jednakże niektóre elementy można zmienić jedynie poprzez edycję pliku definicji.

Plikiem takim jest defines.inc.php i jest on zlokalizowany w podkatalogu /include katalogu HTML Zabbix.

Parametry

Parametry z tego pliku, które mogą zainteresować użytkowników:

 • ZBX_PERIOD_DEFAULT

Domyślny okres wykresów w sekundach. Domyślnie 1 godzina.

 • ZBX_MIN_PERIOD

Minimalny okres wykresów w sekundach. Domyślnie 1 godzina.

 • ZBX_MAX_PERIOD

Maksymalny okres wykresów w sekundach. Domyślnie dwa lata od wersji 1.6.7, 1 rok przed tą wersją.

 • ZBX_HISTORY_PERIOD

Maksymalny okres do wyświetlania historii na stronach Ostatnie dane, Przegląd i elementach ekranu Przegląd danych, w sekundach. Domyślnie ustawione na 86400 sekund (24 godziny). Bez ograniczeń, jeżeli ustawi się na 0 sekund.

 • GRAPH_YAXIS_SIDE_DEFAULT

Domyślne położenie osi Y w prostych wykresach i domyślna wartość dla listy rozwijalnej przy dodawaniu pozycji do wykresów użytkownika. Dozwolone wartości: 0 - z lewej, 1 - z prawej.

Domyślnie: 0

 • ZBX_HISTORY_DATA_UPKEEP (dostępne od 1.8.4; usunięte w 2.2.1)

Liczba dni, wpływa na podjęcie decyzji, które tabele historii lub trendu będą brane do przetwarzania wybranego okresu przy wizualizacji. Jeżeli jest ustawione na:

 * mniej niż zero - Zabbix pobierze wartości pozycji dla wybranych okresów na podstawie wartości skonfigurowanych w polu pozycji "okres przechowywania historii";
     * równe zero - Zabbix pobierze wartości pozycji wyłącznie z trendów;
     * więcej niż zero - Zabbix nadpisze wartość skonfigurowaną w polu pozycji "okres przechowywania historii" tą wartością;

Ta definicja może być przydatna, przy partycjonowanych magazynach danych historycznych.

Domyślnie: -1

 • DEFAULT_LATEST_ISSUES_CNT

Kontroluje jak dużo problemów jest pokazywanych w ramce tablicyOstatnie n problemów. Domyślnie pokazywanych jest 20 problemów.

 • SCREEN_REFRESH_TIMEOUT (dostępne od 2.0.4)

Używane w ekranach, definiuje opóźnienie w sekundach dla aktualizacji elementów ekranu. Jeżeli minie zdefiniowana ilość sekund po uruchomieniu aktualizacji, a element dalej nie został zaktualizowany, element ekranu zostanie przyciemniony.

Domyślnie: 30

 • SCREEN_REFRESH_RESPONSIVENESS (dostępne od 2.0.4)

Używane w ekranach, definiuje liczbę sekund, po której zostanie wyłączone opuszczanie zapytań. W przeciwnym razie, jeżeli element ekranu jest aktualizowany, wszystkie zapytania będą pomijane aż do otrzymania odpowiedzi. Użycie tego parametru powoduje, że kolejne zapytanie aktualizacji zostanie wysłane po N sekundach, bez czekania na odpowiedź z poprzedniego.

Domyślnie: 10