Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

Table of Contents

13 Uwagi do aktualizacji 2.2.5

Zmiany szablonów

W następujących szablonach poprawiono opisy pól:

  • Template JMX Tomcat
  • Template OS FreeBSD
  • Template OS HP-UX
  • Template OS Linux
  • Template OS OpenBSD

Aby to naprawić, zaimportuj te szablony z https://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates/Official_Templates.

Zmiany demonów

Po stronie serwera usunięto wsparcie dla technologii PHP mutex, ze względu na problemy z licencją. Podczas gdy poprzednio nie było rekomendowane używanie serwera Zabbix i interfejsu użytkownika pracującego z bazami SQLite3, po tej zmianie jest to niewskazane, ponieważ jednoczesny dostęp do bazy danych z serwera Zabbix i interfejsu graficznego może spowodować uszkodzenie bazy danych. Należy zauważyć, że używanie bazy danych SQLite3 przez proxy Zabbix jest nadal jak najbardziej poprawnym rozwiązaniem.