This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

4 Tworzenie własnego motywu

Przegląd

Domyślnie, Zabbix udostępnia kilka predefiniowanych motywów. Aby utworzyć swój własny należy wykonać poniższą procedurę krok po kroku. Gdy stworzycie coś ładnego podzielcie się ze społecznością Zabbix.

Krok 1

Żeby zdefiniować własny schemat należy stworzyć plik css i zapisać jako np.: styles/themes/mytheme/main.css. Można skopiować plik z innego motywu, jak również utworzyć go samemu. Reguły z pliku main.css rozszerzą te, które są zdefiniowane w bazowym pliku CSS Zabbix umieszczonym w katalogu styles. Pliki obrazów związane ze schematem należy umieszczać w katalogu styles/themes/mytheme/images.

Krok 2

Należy dodać swój motyw do listy motywów zwracanych w metodzie Z::getThemes(). Można to zrobić nadpisując metodę ZBase::getThemes() w klasie Z. Można to zrobić dodając następujący kod przed nawiasem zamykającym klasę w include/classes/core/Z.php:

 public static function getThemes() {
       return array_merge(parent::getThemes(), array(
         'mytheme' => _('My theme')
       ));
     }

Nazwa określona w pierwszych apostrofach musi być zgodna z nazwą katalogu, w którym zapisano pliki motywu.

Aby dodać wiele motywów, należy umieścić je na liście pod pierwszym motywem, na przykład:

 public static function getThemes() {
       return array_merge(parent::getThemes(), array(
         'mytheme' => _('My theme'),
         'anothertheme' => _('Another theme'),
         'onemoretheme' => _('One more theme')
       ));
     }

Każdy wiersz motywu, z wyjątkiem ostatniego, musi być zakończony przecinkiem.

Aby zmienić kolory wykresów, należy dodać odpowiednie wpisy w tabeli bazy danych graph_theme.

Krok 3

Aktywacja nowego motywu.

W interfejsie Zabbix, można ustawić nowy motyw jako domyślny lub zmienić w profilu użytkownika.

Korzystaj z nowego wyglądu!