Sidebar

Become a monitoring expert!
Sign up for Zabbix training

1 Aplikacje

Przegląd

Do listy aplikacji dla szablonu można uzyskać dostęp po wybraniu Konfiguracja → Szablony i kliknięciu na link Aplikacje przy odpowiednim szablonie.

Do listy aplikacji dla hosta można uzyskać dostęp po wybraniu Konfiguracja → Hosty i kliknięciu na link Aplikacje przy odpowiednim hoście.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących aplikacji.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa aplikacji. Gdy wyświetlana jest jako niebieski link, została utworzona bezpośrednio.
Kliknięcie na nazwę aplikacji otwiera formularz konfiguracji aplikacji.
Jeżeli aplikacja należy do szablonu, przed nazwą aplikacji wyświetlona zostanie, jako szary link, nazwa szablonu. Kliknięcie na link szablonu otwiera listę aplikacji na poziomie szablonu.
Wyświetl Kliknięcie na Pozycje wyświetla pozycje należące do aplikacji. Liczba pozycji wyświetlana jest w nawiasach.

Żeby skonfigurować nową aplikację należy nacisnąć przycisk Utwórz aplikację znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Włącz wybrane - zmienia stan aplikacji na Włączony
  • Wyłącz wybrane - zmienia stan aplikacji na Wyłączony
  • Usuń wybrane - usuwa aplikację

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednej lub więcej aplikacji, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".