This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

7 Uwagi specjalne na temat parametru "Include"

Jeżeli parametru Include użyto do dołączenia pliku, plik ten musi dać się odczytać.

Jeżeli parametru Include użyto do dołączenia katalogu:

 - Wszystkie pliki w katalogu muszą dać się odczytać.
     - Nie można zakładać jakiegokolwiek sposobu sortowania dołączania (np. pliki nie są dołączane w porządku alfabetycznym). Ponadto nie należy definiować jednego parametru w kilku "dołączanych" plikach (np. by przykryć ustawienie globalne jakimś innym).
     - Wszystkie pliki z katalogu są włączane do konfiguracji.
     - Należy uważać na kopie zapasowe tworzone automatycznie przez niektóre edytory tekstu. Na przykład, jeżeli po edycji pliku ''include/my_specific.conf'' stworzona zostanie kopia ''include/my_specific_conf.BAK'' to oba pliki zostaną dołączone. Należy przenieść ''include/my_specific.conf.BAK'' poza katalog "Include". Należy sprawdzić katalog ''Include'' przy pomocy polecenia ''ls -al'' pod kątem niepotrzebnych plików.