Sidebar

pl:manual:appendix:config:special_notes_include

7 Uwagi specjalne na temat parametru "Include"

Jeżeli parametru Include użyto do dołączenia pliku, plik ten musi dać się odczytać.

Jeżeli parametru Include użyto do dołączenia katalogu:

  1. Wszystkie pliki w katalogu muszą dać się odczytać.
  2. Nie można zakładać jakiegokolwiek sposobu sortowania dołączania (np. pliki nie są dołączane w porządku alfabetycznym). Ponadto nie należy definiować jednego parametru w kilku “dołączanych” plikach (np. by przykryć ustawienie globalne jakimś innym).
  3. Wszystkie pliki z katalogu są włączane do konfiguracji.
  4. Należy uważać na kopie zapasowe tworzone automatycznie przez niektóre edytory tekstu. Na przykład, jeżeli po edycji pliku include/my_specific.conf stworzona zostanie kopia include/my_specific_conf.BAK to oba pliki zostaną dołączone. Należy przenieść include/my_specific.conf.BAK poza katalog “Include”. Należy sprawdzić katalog Include przy pomocy polecenia ls -al pod kątem niepotrzebnych plików.