This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

10 Kolejka

Przegląd

Kolejka wyświetla pozycje, które czekają na odświeżenie. Kolejka jest logiczną reprezentacją danych. W Zabbix nie istnieje żadna kolejka IPC ani żaden inny mechanizm kolejek.

Statystyki pokazywane w kolejce są dobrym wskaźnikiem wydajności serwera Zabbix.

Kolejka jest odbierana bezpośrednio z serwera Zabbix przy użyciu protokołu JSON. Informacje są dostępne jedynie wtedy, gdy serwer Zabbix działa.

Czytanie kolejki

Żeby odczytać kolejkę, należy przejść do Administracja → Kolejka. Z listy rozwijalnej należy wybrać Przegląd.

Obraz powyżej jest głównie "zielony" więc można przypuszczać, że serwer działa poprawnie.

Kolejka pokazuje jeden element oczekujący 10 sekund i jeden 5 minut. Ładnie, byłoby cudownie, gdyby można było zobaczyć co to są za pozycje.

By to zrobić, z listy rozwijalnej w prawym, górnym rogu należy wybrać Szczegóły. Teraz można zobaczyć listę opóźnionych pozycji.

Pokazane szczegóły mogą być pomocne przy określeniu, dlaczego następuje opóźnienie tych pozycji.

Jedna czy dwie opóźnione pozycje nie są być może powodem do wszczęcia alarmu. Mogą zostać zaktualizowane w sekundę. Jednakże, gdy widzimy masę pozycji oczekujących od dłuższego czasu, prawdopodobnie występuje poważniejszy problem.

Może nie działa agent?

Opóźnienie dla pozycji zdalnych węzłów

Informacje kolejki z węzłów potomnych nie są aktualne. Węzeł główny otrzymuje dane historyczne z pewnym opóźnieniem (zwykle, do 10 sekund dla transferu między węzłami).

Informacje z węzłów potomnych zależą również od:

  • wydajności węzła potomnego
  • komunikacji pomiędzy węzłem głównym i potomnym
  • możliwych różnic czasowych pomiędzy węzłem głównym i potomnym

Pozycje kolejki

Do monitorowania pracy kolejki w Zabbix można użyć specjalnej pozycji wewnętrznej zabbix[queue,<od>,<do>]. Zwraca liczbę opóźnionych pozycji w określonym przedziale czasu. Więcej informacji można zobaczyć w Pozycjach wewnętrznych.