This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Hosty

Przegląd

W sekcji Inwentarz → Hosty wyświetlane są dane inwentarzowe hostów.

Żeby wyświetlić dane inwentarzowe hostów z danej grupy należy wybrać grupę z listy rozwijalnej w prawym górnym rogu. Można również filtrować hosty na podstawie zawartości określonego pola inwentarza.

Żeby wyświetlić wszystkie inwentarze hostów, należy wybrać "wszystkie" w liście rozwijalnej grup, oraz wyczyścić filtr, najlepiej naciskając "Przywróć".

W tabeli wyświetlanych jest tylko kilka pól z inwentarzy hostów, dlatego też umożliwiono wyświetlenie wszystkich dostępnych danych z inwentarza hosta. Wystarczy kliknąć na nazwę hosta w pierwszej kolumnie.

Szczegóły inwentarza

Zakładka Przegląd zawiera niektóre ogólne informacje na temat hosta, jak również linki do predefiniowanych skryptów, ostatnich monitorowanych danych i opcji konfiguracji:

Zakładka Szczegóły zawiera wszystkie dostępne dla danego hosta dane inwentarzowe:

Kompletność danych inwentarzowych zależy od ilości danych dostarczonych dla danego hosta. Jeżeli nie wprowadzono żadnych danych, zakładka Szczegóły jest wyłączona.