This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

16 Co nowego w Zabbix 2.2.11

16.1 Udoskonalenia interfejsu użytkownika

16.1.1 Aktualizacje tłumaczeń

  • Czeski
  • Włoski
  • Rosyjski

16.2 Udoskonalenia demona

Teraz Zabbix próbuje rozróżniać opóźnienia pozycji od opóźnień hostów. Jeżeli pomiędzy dwoma błędnymi sprawdzeniami jednej pozycji, sprawdzenie innej pozycji się powiedzie, problematyczna pozycja zostanie zaznaczona jako niewspierana, bez uznawania hosta za niedostępny.

16.3 Inne udoskonalenia

Udoskonalono opis pliku wejściowego w dokumentacji man zabbix_sender dodając reguły i przykłady.