This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Często zadawane pytania / problemy

Często zadawane pytania lub FAQ.

 1. P: Czy mogę zaktualizować/wyczyścić kolejkę (opisaną w Administracja → Kolejka)?
  O: Nie.
 2. P: Jak mogę przeprowadzić migrację z jednej bazy do drugiej?
  O: Wykonaj zrzut samych danych (dla MySQL, należy użyć flagi -t lub --no-create-info), utwórz nową bazę danych przy użyciu plików schematu dla Zabbix i zaimportuj dane.
 3. P: Ponieważ spacje w kluczach pozycji działają w starszej wersji a w 1.8 są niedopuszczalne, chciałbym zamienić je na podkreślenia (lub masowa modyfikacja kluczy pozycji z innego powodu). Jak powinienem to zrobić i na co mam uważać?
  O: Do zamiany wszystkich wystąpień spacji na podkreślenia w kluczach pozycji można użyć zapytania bazy danych:
  update items set key_=replace(key_,' ','_');
  Wyzwalacze nadal będą mogły używać takich pozycji bez żadnych dodatkowych modyfikacji, ale może być konieczna zmiana odwołań do pozycji w tych miejscach:
  * Powiadomienia (akcje)
  * Etykiety map i linki etykiet
  * Formuły pozycji wyliczanych
 4. P: Moje wykresy mają kropki zamiast linii lub puste obszary. Dlaczego?
  O: Brak danych. Może się to zdarzyć z wielu przyczyn - problemy z wydajnością na bazie danych Zabbix, serwerze Zabbix, sieci, monitorowanych urządzeniach...
 5. P: Demony Zabbix nie uruchamiają się i dają komunikat Listener failed with error: socket() for [[-]:10050] failed with error 22: Invalid argument.
  O: Błąd taki występuje przy próbie uruchomienia agenta Zabbix skompilowanego na wersji 2.6.27 lub nowszej na platformach z jądrem 2.6.26 i niższych. Należy zauważyć, że statyczne linkowanie w tym przypadku nie pomoże, gdyż występuje tu wywołanie systemowe socket(), które we wcześniejszych jądrach nie obsługuje flagi SOCK_CLOEXEC. ZBX-3395
 6. P: Próbuję ustawić elastyczny parametr użytkownika (akceptujący parametry) z komendą, która używa parametru pozycyjnego takiego jak $1, ale tonie działa (zamiast tego używa parametru pozycji). Jak to rozwiązać?
  O: Użyj podwójnego dolara np.: $$1
 7. P: Wszystkie listy rozwijalne mają pasek przewijania i wyglądają okropnie w Opera 11. Dlaczego?
  O: Istnieje znany błąd w Opera 11.00 i 11.01; więcej informacji można zobaczyć w śledzeniu problemów Zabbix.
 8. P: Jaka jest struktura ID w bazie danych dla monitorowania rozproszonego?
  O: Dla tabel konfiguracji takich jak items, hosts itp.: NNNSSSDDDDDDDDDDD, gdzie NNN - id węzła (do którego węzła należy ID), SSS - id węzła źródłowa (w którym węźle utworzono ID), DDDDDDDDDDD - sam ID.
  Dla tabel historycznych takich jak events, history* itp: NNNDDDDDDDDDDDDDD, gdzie NNN - id węzła (do którego węzła należy ID), DDDDDDDDDDDDDD - sam ID.
  Na przykład, ID pozycji utworzonej w węźle 5 dla węzła 14 może wyglądać tak 1400500000012345. Należy zauważyć, że długość ID w tym przykładzie jest mniejsza od 17 znaków, ponieważ numer węzła docelowego ma mniej niż 3 znaki.
 9. P: Jak mogę zmienić kolor tła wykresu we własnym motywie?
  O: Zobacz tabelę graph_theme w bazie danych oraz poradnik motywów.
 10. P: Przy DebugLevel 4 w logu serwera/proxy widzę komunikaty "Trapper got [] len 0" - co to takiego?
  O: Najprawdopodobniej wpis, że interfejs użytkownika łączy się i sprawdza, czy serwer nadal działa.
 11. P: Mój system ma czas przesunięty w przyszłość, i nie pojawiają się żadne dane. Jak można to rozwiązać?
  O: Wyczyść wartości pól bazy danych hosts.disable_until*, drules.nextcheck, httptest.nextcheck i zrestartuj serwer/proxy.
 12. P: Wartości pozycji text w interfejsie użytkownika (przy używaniu makra {ITEM.VALUE} i w innych przypadkach) są obcinane do 20 znaków. Czy to normalne?
  O: Tak, aktualnie jest to zakodowany na sztywno limit w include/items.inc.php.

Problemy z instalacją

Zobacz rozdział o problemach specyficznych dla instalacji.

Zobacz też

* Strona o problemach na zabbix.org