This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

17 Uwagi do aktualizacji 2.2.9

Zmiany demonów

Poprzednio, jeżeli Zabbix nie mógł wysłać pakietów pingów ICMP do jakiegoś hosta, w niektórych przypadkach wszystkie pozycje ping ICMP mogły przyjąć wartość 0. Teraz, zawsze staną się niewspierane.

W Zabbix 2.2.9 udoskonalono monitorowanie procesów Windows. Po aktualizacji agenta Zabbix do wersji 2.2.9 może zgłaszać inna ilość procesów dla pozycji proc.num. Np.

przed:c:\> zabbix_agentd.exe -c \zabbix_agentd.conf -t proc.num[zabbix_agentd.exe] proc.num[zabbix_agentd.exe] [u|1]

po:c:\> zabbix_agentd.exe -c \zabbix_agentd.conf -t proc.num[zabbix_agentd.exe] proc.num[zabbix_agentd.exe] [u|4]

Walidacja globalnych wyrażeń regularnych w niskopoziomowych regułach wykrywania

Dodano sprawdzenie poprawności referencji w globalnych wyrażeniach regularnych dla niskopoziomowych reguł wykrywania. Jeżeli wprowadzona referencja nie jest poprawna, np. z powodu literówki lub braku wskazywanego globalnego wyrażenia regularnego, odpowiednia niskopoziomowa reguła wykrywania zostanie uznana za niewspieraną, następnie zostanie pokazany odpowiedni komunikat błędu.

Zmiany monitorowania VMware

Pobieranie statystyk ze zbieracza danych wydajności VMware zostało oddzielone od pobierania danych VMware. Dlatego rekomendowane jest zwiększenie liczby zbieraczy danych monitorujących usługi VMware (StartVMwareCollectors=<N>). W przeciwnym przypadku pobranie statystyk ze zbieracza danych wydajności VMware może być opóźnione przez pobieranie danych konfiguracyjnych VMware (które trochę trwa przy dużych instalacjach).

Do konfiguracji okresu pobierania danych statystycznych dodano nową opcję VMwarePerfFrequency.

Wartość trybu bps nastepujących pozycji jest teraz prawidłowo prezentowana w bajtach na sekundę a nie w kilobajtach na sekundę jak poprzednio:

  • vmware.hv.network.in
  • vmware.hv.network.out
  • vmware.vm.net.if.in
  • vmware.vm.net.if.out
  • vmware.vm.vfs.dev.read
  • vmware.vm.vfs.dev.write

Więcej szczegółów na temat konfiguracji serwera/proxy Zabbix do monitorowania VMWare można znaleźć w opisie parametrów konfiguracji VMware.

Zmiany szablonów

W szablonie Template Virt VMware Guest poprawiono nazwy prototypów pozycji prędkości transmisji dla wykrywania urządzeń dyskowych. Prędkości transmisji interfejsu sieciowego hipernadzorcy, interfejsu sieciowego maszyny wirtualnej i urządzeń dyskowych maszyny wirtualnej były nieprawidłowo raportowane w kilobajtach zamiast bajtów. Teraz będą raportowane prawidłowo w bajtach na sekundę.

Aby to naprawić, zaimportuj ten szablon z https://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates/Official_Templates.