This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

9 Mapy

Przegląd

W sekcji Monitorowanie → Mapy można wyświetlić dowolne skonfigurowane mapy sieci.

List rozwijalnych z paska tytułowego można użyć do:

  • przełączania pomiędzy różnymi skonfigurowanymi mapami
  • wybierania minimalnego poziomu problemu wyzwalaczy do wyświetlenia. Poziom oznaczony jako domyślny jest poziomem ustawionym w konfiguracji mapy. Jeżeli mapa zawiera podmapy, po przejściu do podmapy zostanie zachowany poziom mapy nadrzędnej.

Podświetlanie ikon

Jeżeli element mapy jest w stanie problem, zostanie podświetlony okrągłym polem. Kolor wypełnienia tego pola odpowiada kolorowi poziomu wyzwalacza. Tylko problemy z wybranym poziomem lub wyższym będą wyświetlane na mapie. Jeżeli wszystkie problemy danego elementu są potwierdzone, okrąg będzie miał grubą zieloną krawędź.

Dodatkowo, host w utrzymaniu oznaczany jest prostokątem z pomarańczowym wypełnieniem, a hosty wyłączone (niemonitorowane) prostokątem z szarym wypełnieniem. Podświetlenia są wyświetlane jeżeli w konfiguracji mapy zaznaczono pole Podświetlenie ikony.

Znaczniki ostatnich zmian

Czerwone trójkąty skierowane wierzchołkami do środka, otaczające element, oznaczają że stan wyzwalacza zmienił się w ostatnim czasie - w przeciągu ostatnich 30 minut. Znaczniki te pojawiają się, gdy w konfiguracji mapy zaznaczono pole Zaznacz elementy po zmianie stanu wyzwalacza.

Linki

Klikając na element mapy otwieramy menu z kilkoma dostępnymi linkami.

Kontrolki

Na pasku tytułowym dostępne są dwa przyciski:

  • - dodaje mapę do ramki ulubionych map na Tablicy
  • - używa całego okna przeglądarki do wyświetlenia mapy

Odwołania do mapy sieci

Ekrany mogą być identyfikowane zarówno przez parametr sysmapid jak i mapname. Na przykład:

http://zabbix/zabbix/maps.php?mapname=Local%20network

otworzy mapę o podanej nazwie (Local network).

Jeżeli podano oba parametry sysmapid (ID mapy) i mapname (nazwa mapy), mapname ma wyższy priorytet.