This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

5 Typy mediów

Przegląd

W sekcji Administracja → Typy mediów użytkownik może konfigurować i utrzymywać informacje o typach mediów.

Informacje o typach mediów zawierają ogólne instrukcje używania mediów jako kanału dostarczania powiadomień. Specyficzne dane, takie jak indywidualny adres e-mail do wysyłania powiadomień, przechowywane są indywidualnie w profilu użytkownika.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących typów mediów.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa typu mediów. Kliknięcie na nazwę otwiera formularz konfiguracji typów mediów.
Typ Wyświetlany jest typ mediów (e-mail, SMS, itp.).
Stan Wyświetlany jest typ mediów - Włączony lub Wyłączony.
Można zmienić stan klikając na niego.
Wykorzystywane w akcjach Wyświetlane są wszystkie akcje, w których typ mediów jest wykorzystywany bezpośrednio (wybrane w liście rozwijalnej Wyślij wyłącznie do). Kliknięcie na nazwę akcji otwiera formularz konfiguracji akcji.
Szczegóły Wyświetlane są szczegółowe informacje o typie mediów.

Żeby skonfigurować nowy typ mediów należy nacisnąć przycisk Utwórz typ mediów znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Włącz wybrane - zmienia stan typu mediów na Włączony
  • Wyłącz wybrane - zmienia stan typu mediów na Wyłączony
  • Usuń wybrane - usuwa typy mediów

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednego lub więcej typów mediów, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".