This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

10 Uwagi do aktualizacji 2.2.2

Syslog - zmiana nazw aplikacji

Jeżeli Zabbix loguje do syslog, po aktualizacji do Zabbix 2.2.2 zostaną zmienione nazwy aplikacji występujące w syslog:

  Zabbix agent → zabbix_agent
     Zabbix Agent → zabbix_agentd
     Zabbix proxy → zabbix_proxy
     Zabbix server → zabbix_server
     Zabbix get  → zabbix_get
     Zabbix Sender → zabbix_sender

Stare, niepoprawne nazwy (z lewej) zawierające spacje są niedozwolone przez RFC 5424 dla APP-NAME. Jeżeli używasz wyrażeń regularnych do monitorowania syslog, konieczna będzie zmiana na nowe nazwy aplikacji.

Zmiany szablonów

Poprawiono literówkę w opisie reguły wykrywania szablonu Template SNMP Disks.

Żeby to naprawić, należy zaimportować szablon z https://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates/Official_Templates.