This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Węzły

Przegląd

Węzłów można używać do budowania hierarchii monitorowania rozproszonego.

Każdy węzeł to pełny serwer Zabbix, który jest odpowiedzialny z monitorowanie swojej lokalizacji. Zabbix obsługuje do 1000 węzłów w konfiguracji rozproszonej.

Zalety użycia konfiguracji węzłowej:

 • budowanie wielopoziomowej hierarchii monitorowania w dużych sieciach w kilku lokalizacjach geograficznych. Węzeł w hierarchii raportuje wyłącznie do węzła głównego.
 • węzeł można skonfigurować lokalnie lub przez węzeł główny, który posiada kopię danych konfiguracyjnych wszystkich węzłów potomnych.
 • zbierane dane stają się bardziej odporne na problemy komunikacyjne. Nawet jeżeli komunikacja pomiędzy węzłami głównym i potomnymi zostanie przerwana, węzły nadal działają. Informacje historyczne i zdarzenia są przechowywane lokalnie. Kiedy komunikacja zostanie przywrócona, węzeł potomny może opcjonalnie wysłać dane do węzła głównego.
 • węzły mogą dzielić pracę pojedynczego serwera Zabbix, który ma monitorować tysiące hostów
 • podłączenie lub odłączenie węzłów nie wpływa na funkcjonalność istniejącej konfiguracji. Nie jest wymagany żaden restart.
Niezależność od platformy

Węzły mogą używać swojej własnej platformy (system operacyjny, sprzęt) i silnika bazy danych niezależnie od innych węzłów. Także węzły potomne mogą być instalowane bez interfejsu użytkownika Zabbix.

Węzły wyższego poziomu powinny używać lepszego sprzętu w połączeniu z bazami MySQL InnoDB, Oracle lub PostgreSQL.

Monitorowanie rozproszone nie będzie działało z bazą danych SQLite.

Konfiguracja

Konfiguracja węzła

Serwer Zabbix zainstalowany zgodnie z standardową procedurą instalacji nie jest skonfigurowany jako węzeł do pracy rozproszonej.

Żeby skonfigurować go jako węzeł, należy:

 • Określić unikalny NodeID w pliku konfiguracji serwera (zabbix_server.conf). Dostępne wartości: 1-999 ('0' jest domyślną wartością dla niezależnego serwera)
 • Zatrzymać zabbix_server, należy upewnić się, że NIE działa
 • Przekształcić dane bazy danych na konfigurację rozproszoną, uruchamiając:
zabbix_server -n <node id>

Komendę tę należy uruchomić tylko raz. Ponowne uruchomienie może zepsuć bazę danych, więc należy się upewnić, że uruchamiamy z właściwym identyfikatorem węzła.

Zalecamy, by zatrzymać serwer www Apache przed rozpoczęciem przekształcania.

Na przykład, można uruchomić (jeżeli NodeID to '1'):

cd bin
    ./zabbix_server -n 1 -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf

Uruchomienie zabbix_server z opcją -n nie uruchamia procesów serwera.

Uruchomienie tej komendy nie powiedzie się jeżeli, którekolwiek ID obiektów konfiguracji jest większe od 99999999999999 lub którekolwiek ID obiektów historycznych (zdarzeń, alarmów, itp.)jest większy od 99999999999999999.

W najprostszym przypadku, możemy przyjąć, że węzeł (z NodeID=1) jest główny, i przejść do konfiguracji innego serwera Zabbix jako węzeł potomny, używając tej samej procedury, tylko z innym identyfikatorem węzła, np. '2'. Po skonfigurowaniu dwóch węzłów, czas na skonfigurowanie ich w interfejsie użytkownika Zabbix, w bardzo prosty związek nadrzędny-potomny.

Konfiguracja interfejsu użytkownika (węzeł główny)

Żeby skonfigurować węzeł główny, należy otworzyć jego interfejs użytkownika Zabbix:

 • Przejść do: Administracja → Proxy
 • Upewnić się, że w liście rozwijalnej w prawym górnym rogu wybrano Węzły
 • Kliknąć na Local node, żeby obejrzeć jego parametry

Atrybuty węzła:

Parametr Opis
Nazwa Unikalna nazwa węzła.
Id Unikalny identyfikator węzła. Jest to wartość NodeID z pliku konfiguracyjnego.
Typ Lokalny - węzeł lokalny
IP Adres IP węzła lokalnego. Pułapka Zabbix (trapper) musi słuchać na tym adresie IP.
Port Numer portu węzła lokalnego. Pułapka Zabbix (trapper) musi słuchać na tym numerze portu. Domyślnie to 10051.

Następnie należy dodać węzeł potomny:

 • Kliknąć na Utwórz węzeł w Administracja → Proxy

Atrybuty węzła:

Nazwa Unikalna nazwa węzła potomnego.
Id Unikalny identyfikator węzła. Jest to wartość NodeID z pliku konfiguracyjnego węzła potomnego.
Typ Należy wybrać jedną z dostępnych wartości:
Potomek - węzeł potomny
Główny - węzeł główny
Węzeł główny Należy wybrać węzeł nadrzędny dla węzła potomnego.
IP Adres IP dla węzła potomnego. Pułapka Zabbix (trapper) musi słuchać na tym adresie IP.
Port Numer portu węzła potomnego. Pułapka Zabbix (trapper) musi słuchać na tym numerze portu. Domyślnie to 10051.
Konfiguracja interfejsu użytkownika (węzeł potomny)

Żeby skonfigurować węzeł potomny, należy otworzyć jego interfejs użytkownika Zabbix:

 • Przejść do: Administracja → Proxy
 • Upewnić się, że w liście rozwijalnej w prawym górnym rogu wybrano Węzły
 • Kliknąć na Local node, żeby obejrzeć jego parametry (zobacz wyżej, jak skonfigurować węzeł lokalny)

Następnie dodać węzeł główny:

 • Kliknąć na Utwórz węzeł w Administracja → Proxy

Atrybuty węzła:

Nazwa Unikalna nazwa węzła głównego.
Id Unikalny identyfikator węzła głównego. Jest to wartość NodeID z pliku konfiguracyjnego węzła głównego.
Typ Należy wybrać jedną z dostępnych wartości:
Potomek - węzeł potomny
Główny - węzeł główny
IP Adres IP węzła głównego. Pułapka Zabbix (trapper) musi słuchać na tym adresie IP w węźle głównym.
Port Numer portu węzła głównego. Pułapka Zabbix (trapper) musi słuchać na tym numerze portu. Domyślnie to 10051.
Uruchomienie demonów serwera

Żeby zakończyć prostą konfigurację rozproszoną, należy uruchomić demony zabbix_server, począwszy od demonów węzła głównego.

Wyświetlanie

Natychmiast po skonfigurowaniu węzłów, w interfejsie użytkownika Zabbix pojawi się lista rozwijalna do wyboru jednego z kilku węzłów.

Po wybraniu węzła, wszystkie wyświetlane w interfejsie użytkownika dane będą pochodzić z tego węzła.

Bardziej skomplikowana konfiguracja

Zasad opisanych powyżej można użyć do budowy bardziej skomplikowanej, wielopoziomowej hierarchii monitorowania.

W tym przykładzie, Ryga (Węzeł 4) Będzie zbierać zdarzenia i historię z wszystkich węzłów potomnych.