This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

12. Potwierdzanie zdarzeń

Przegląd

W Zabbix wystąpienie problemu może być potwierdzane przez użytkowników.

Jeżeli użytkownik został powiadomiony o problemie, może użyć interfejsu Zabbix, przejść ze zdarzeń do ekranu potwierdzeń i potwierdzić problem. Podczas potwierdzania może wprowadzić swój komentarz, np. z informacją, że pracuje na jego rozwiązaniem lub cokolwiek co może powiedzieć o problemie.

W ten sposób, jeżeli inny użytkownik zauważy ten sam problem, od razu zauważy, czy był on potwierdzony i zobaczy dotychczasowe komentarze.

Dzięki temu sposób rozwiązywania problemu, w przypadku wielu użytkowników systemu, jest bardziej zorganizowany.

Stan potwierdzenia jest również używany podczas definiowania operacji akcji. Na przykład można zdefiniować, że do menadżera wyższego poziomu powiadomienie jest wysyłane dopiero wtedy, gdy zdarzenie nie zostanie potwierdzone przez jakiś czas.

Żeby potwierdzić zdarzenia, użytkownik musi mieć przynajmniej uprawnienia do odczytu dla odpowiedniego wyzwalacza.

Ekran powiadomienia

Stan potwierdzenia problemu jest wyświetlany w Monitorowanie → Zdarzenia.

Kolumna Potw. zawiera 'Tak' lub 'Nie', oznaczające odpowiednio potwierdzenie lub nie problemu. Przy 'Tak' może być dodatkowo liczba w nawiasach, oznaczająca liczbę dotychczasowych komentarzy problemu.

Zarówno 'Tak' i 'Nie' to linki. Klikając na nie przechodzi się do ekranu potwierdzania.

Aby potwierdzić problem, należy wprowadzić komentarz a następnie kliknąć na Potwierdź i wróć lub Potwierdzenie. 'Potwierdź i wróć' z powrotem przejdzie do ekranu zdarzenia.

Wszystkie poprzednie komentarze do problemu są wyświetlane ponad obszarem komentarza.

Wyświetlanie

Informacje potwierdzeń są wyświetlane w całości w szczegółach zdarzenia, dostępnych po kliknięciu czasu zdarzenia w Monitorowanie → Zdarzenia.

Stan potwierdzenia wyświetlany jest również w Monitorowanie → Tablica w bloku Ostatnie 20 problemów.

Bazując na informacji o potwierdzeniach możliwe jest skonfigurowanie w jaki sposób będzie wyświetlana ilość problemów na tablicy lub na mapach. Żeby to zrobić, należy wybrać opcję Wyświetlanie problemów, dostępną zarówno w konfiguracji mapy jak i w filtrze tablicy. Możliwe jest wyświetlanie liczby wszystkich problemów, liczby problemów niepotwierdzonych wraz liczbą wszystkich problemów lub wyłącznie liczby problemów niepotwierdzonych.

Stan potwierdzenia wyświetlany jest w Monitorowanie → Wyzwalacze. Stan potwierdzenia użyty jest również w opcjach filtrowania wyzwalaczy. Można filtrować według niepotwierdzonych wyzwalaczy lub według wyzwalaczy, które nie mają potwierdzonego ostatniego zdarzenia.